By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 218, 18. 9., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Poznámka k happeningové procházce po žižkovských adresách známých umělců pořádané Občanským sdružením Přátelé Prahy 3: Artur Longen...
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 166, 18. 7., příl. Orientace, s. v-vi
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání jeho knihy O českou národní identitu.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 8, 10. 1., s. 5
Annotation: Medailon K. Čapka.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 38, 14. 2., s. [1]-2
Annotation: Referát o konferenci začínajících spisovatelů na Dobříši.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 19, 22. 1., příl. Kulturní neděle, s. 5
Annotation: Informační glosa o umístění sochy J. Nerudy do Panteonu Národního muzea.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 20, 24. 1., s. 5
Annotation: Referát o pracovní konferenci Svazu československých spisovatelů, která se konala 22. 1. 1950 a na níž mj. vystoupili L. Štoll a J. Taufer.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 73, 26. 3., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Článek o básnické tvorbě J. Wolkera.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 75, 29. 3., s. [1]
Annotation: Článek o osobnosti a díle J. Wolkera.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 78, 1. 4., s. 5
Annotation: Referát o vzpomínkovém večeru, který byl uspořádán Svazem československých spisovatelů a spolkem Československého svazu mládeže FF UK a...
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 85, 9. 4., příl. Kulturní neděle, s. 2
Annotation: Úryvek ze studie "Třicet let bojů za českou socialistickou poezii".
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 120, 23. 5., s. 5
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 95, 22. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 96, 23. 4., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Úryvek ze studie "Třicet let bojů za českou socialistickou poezii".
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 128, 2. 6., s. 7
Annotation: Recenzní glosa.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 129, 3. 6., s. 7
Annotation: Zpráva o literárním časopise "Nový život".
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 130, 4. 6., s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 188, 12. 8., s. 5
Annotation: Referát o projevu M. Majerové na setkání se začínajícími spisovateli v Dobříši.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 224, 23. 9., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 225, 24. 9., příl. Kulturní neděle, s. [1]
Annotation: Článek o deníku Rudé právo, který od svého vzniku představoval platformu zaštiťující myšlenky socialismu.
Article