By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 74, 28. 3., s. 12
Annotation: Polemika s narážkami M. C. Putny (LN, 6. a 27. 3. 2013) na bývalého papeže J. Ratzingera.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 230, 2. 10., s. 10
Annotation: Komentář týkající se útoků na V. Klause (kniha M. Viewegha, článek M. C. Putny Svatý Václave, vyžeň fašisty!, LN 29. 9. 2012). Autor reaguje...
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 230, 2. 10., s. 12
Annotation: Článek vedoucího Kanceláře prezidenta republiky reagující na fyzický útok na V. Klause, ke kterému došlo v Chrastavě 28. 9. 2012. Autor uvádí...
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 234, 6. 10., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Polemika s esejem M. C. Putny Svatý Václave, vyžeň fašisty! (LN 29. 9. 2012).
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 115, 18. 5., s. 1, 4
Annotation: Článek o neochotě prezidenta M. Zemana jmenovat M. C. Putnu profesorem antropologie. Článek pokračuje na s. 4 pod titulkem Dekrety z Hradu? Feudální...
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 115, 18. 5., s. 1
Annotation: Sloupek o neochotě prezidenta M. Zemana jmenovat M. C. Putnu profesorem.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 116, 20. 5., s. 1, 3
Annotation: Článek se týká neochoty prezidenta M. Zemana jmenovat M. C. Putnu profesorem. Na s. 10 a 12 jsou otištěny komentáře k tématu. Této kauze se věnují...
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 228, 29. 9., příl. Orientace, s. v
Annotation: Rozbor tří knih věnovaných homosexualitě.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 64, 16. 3., příl. Orientace, s. ix
Annotation: Recenze.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 89, 15. 4., s. 29
Annotation: Mj. glosovány příspěvky M.C. Putny a M. Pokorného v revui Souvislosti.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 97, 24. 4., s. 14
Annotation: Recenze v souboru recenzí Ke studiu.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 241, 16. 10., s. 12
Annotation: Ohlas, částečně kritický, na rozhovor s laureátem Ceny J. Seiferta a na Putnův komentář.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 255, 1. 11., s. 20
Annotation: Glosa k článku M.C. Putny Skandální verdikt (Mladá fronta Dnes 26. 10. 2001), dehonestujícímu literární význam V. Mertla.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 95, 23. 4., příl. Pátek LN, s. 22-24
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou o M. C. P.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 257, 4. 11., příl. Umění a kritika, s. 20
Annotation: Odpověď na článek Povídal Špirit, že prej jsem spisovatel (LN, 21. 10. 1999), v němž se M. C. Putna ohražuje proti článku M. Š. o složení...
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 133, 10. 6., příl. Národní 9, č. 23, s. 1, 4
Annotation: Rozhovor o globálních otázkách kultury.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 46, 24. 2., příl. Národní 9, č. 8, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 82, 8. 4., příl. Národní 9, č. 14, s. 2
Annotation: Recenze "undergroundového" čísla 1, r. 4, zejména o eseji: Putna Martin C.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 190, 15. 8., příl. Orientace, s. 19
Annotation: Recenze; o "tvrdém" jádru kritiků RR a KPRR, "zakladatelích" J. Lopatkovi a A. A. Stankovičovi a o kritické publicistice, mj. Vl. Justa, Jiřího...
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 293, 18. 12., příl. Kniha roku 2010.-20. ročník obnovené ankety LN, s. 28
Annotation: Recenze oceněné knihy (7.-9. místo - 8 hlasů).
Article