By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 23, 28. 1., s. 7
Annotation: Zpráva dopisech básníků F. Halase a J. Zahradníčka, které posílali svým budoucím manželkám a které do sbírek získalo Moravské zemské muzeum.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Esej o B. Němcové.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 20
Annotation: Básně; připojen medailon A. Volkmana.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 267, 16. 11., s. 18
Annotation: Medailon malířky Toyen.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 236, 11. 10., s. 22
Annotation: Komentář k českým laureátům Nobelovy ceny (J. Seifert, J. Heyrovský) i nominovaným osobnostem, které však cenu nezískaly (V. Havel, A. Holý,...
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 23, 28. 1., s. 8
Annotation: Vzpomínka na vystupování herce L. Munzara v Divadle Viola, kde přednášel poezii F. Hrubína a J. Seiferta.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 46, 23. 2., s. 30, příl. Orientace, s. xii
Annotation: Zpráva o výstavě "Praha byla krásnější než Řím", jež probíhá v Muzeu Kampa a je věnována italskému bohemistovi A. M. Ripellinovi.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 211, 8. 9., příl. Kulturní premiéry, s. 4
Annotation: Stručná recenze v rubrice Minirecenze.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 6, 7. 1., s. 13
Annotation: Glosa k vydání básní J. Seiferta v překladu do dvou afrických jazyků z iniciativy české ambasády v Harare (Zimbabwe); v rubrice Aplaus...
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 7, 9. 1., s. 12
Annotation: Fejeton k 20. výročí úmrtí J. Seiferta; v rubrice Poslední slovo.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 7, 9. 1., s. 17
Annotation: Zpráva o rozhodnutí nakladatele Jiřího Tomáše přerušit po 10. svazku ediční projekt.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 28, 2. 2., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Minirecenze.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 293, 17. 12., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 40, 17. 2., s. 25
Annotation: Fejeton.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 14, 17. 1., s. 28
Annotation: Minirecenze v sloupku Literatura.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 38, 15. 2., s. 20
Annotation: Recenze s mezititulky Výbor čtyř Seifertových sbírek, Snaha co nejvíc se přiblížit originálu, Jak žije česká poezie v angličtině.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 72, 25. 3., s. 12
Annotation: V rubrice Minirecenze.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 88, 13. 4., s. 20
Annotation: Komentář; připojeny názory potomků tří autorů (s fotografiemi všech).
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 127, 1. 6., s. 17
Annotation: Zpráva s výčtem nově získaných položek.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 267, 16. 11., s. 20
Annotation: Ukázka z připravované stejnojmenné knihy (nakl. Hynek); s mezititulky Druhý sjezd spisovatelů, V Goldhammerově vinárně.
Article