By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 73, 27. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání její knihy portrétů ruských (sovětských) spisovatelů.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 55, 6. 3., s. 26
Annotation: O básních českých básníků k úmrtím J. V. Stalina a K. Gottwalda 5. 3. a 14. 3. 1953.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 99, 28. 4., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 1, 1. 1., příl. Kulturní neděle, s. [1]
Annotation: Článek o stavu kultury v soudobém Československu.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 1, 1. 1., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Recenze.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 262, 9. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o umístění podpisových archů ke zdravici generalissimu Stalinovi v pražské kanceláři Svazu.
Article
7
by b
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 287, 8. 12., s. 5
Annotation: Zpráva o soutěži vypsané Ústřední radou družstev na literární texty se zřetelem ke společenské situaci.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 18, 21. 1., s. 5
Annotation: Článek o Leninově nahlížení na umění a kulturu.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 25, 29. 1., příl. Kulturní neděle, s. [1]
Annotation: Článek o úloze poezie v kontextu soudobé socialistické společnosti, který se odvolává též na přednášku L. Štolla, proslovenou na pracovní...
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 85, 9. 4., příl. Kulturní neděle, s. 2
Annotation: Úryvek ze studie "Třicet let bojů za českou socialistickou poezii".
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 292, 14. 12., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 293, 15. 12., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 294, 16. 12., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 295, 17. 12., s. 4
Annotation: Báseň (pravidelná sobotní rubrika - verše na aktuální téma).
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 295, 17. 12., příl. Kulturní neděle, s. 3
Annotation: Životopisná próza.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 296, 18. 12., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 297, 20. 12., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 297, 20. 12., s. 7
Annotation: Báseň.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 297, 20. 12., s. 8
Annotation: Esej.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 297, 20. 12., s. 13
Annotation: Báseň.
Article