By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 275, 27. 11., s. 12
Annotation: Komentář k rozhovoru M. Balaštíka s manželkou M. Kundery Věrou, který publikoval literární časopis Host (in: Host, roč. 35, 2019, č. 9, 13....
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 202, 30. 8., s. 20
Annotation: Fejeton (vzpomínka na P. Tigrida a A. Opaska).
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 204, 2. 9., s. 9
Annotation: Vzpomínka na P. Tigrida.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 238, 12. 10., příl. Orientace, s. x
Annotation: Recenze.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 17, 21. 1., s. 9
Annotation: Glosa k volbě prezidenta v r. 2013.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 6, 8. 1., s. 28
Annotation: Zpráva o vzpomínkovém večeru připravovaném Českým centrem v Paříži na 12. 1. za účasti mj. J. Rupnika, X. Galmiche, J. Vladislava a P. Voskovce.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 246, 21. 10., příl. Orientace, s. 1-2
Annotation: Studie, čerpající ze svazku, který na P.T. vedla čs. STB, a z rozhovorů s P.T. po roce 1989; s mezititulky Pan tajemný, Koncept gradualismu, Rozkol...
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 253, 31. 10., s. 10
Annotation: Souhlasná čtenářská glosa k článku P. Zídka; v rubrice Dopisy redakci.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 35, 10. 2., s. 3
Annotation: O podpisové akci za propuštění Václava Havla z vězení v lednu-únoru 1989 a novoroční čtenářské anketě Rádia Svobodná Evropa s největším...
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 125, 30. 5., s. 28
Annotation: Mj. glosa k článku P. Tigrida "Neměli jsme zakázat KSČ?" (Mladá fronta Dnes 17.5.2002), vytýkající autorovi jeho dávné členství v Divadelním...
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 131, 6. 6., s. 21
Annotation: Polemická glosa k poznámce J. Slomka (Kulturní diář, LN 30. 5. 2002) o politické orientaci Divadelního kolektivu mladých, založeného a vedeného...
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 137, 13. 6., s. 28
Annotation: Dva polemické ohlasy na dopis J. Schwarze, reagující na glosu J. Slomka o politické orientaci divadelního souboru, vedeného P. Tigridem.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 138, 14. 6., příl. Pátek LN, č. 24, s. 4-12
Annotation: Rozhovor pořízený v Héricy u Paříže před parlamentními volbami v ČR; se závěrečnou biografickou poznámkou.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 149, 27. 6., s. 30
Annotation: Polemická glosa k reakcím na článek J. Slomka (LN 30.5.2002) o politické orientaci předválečného Divadelního kolektivu mladých: článkům V....
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 159, 11. 7., s. 28
Annotation: Dovětek k polemice, vyvolané glosou J. Slomka v Kulturním diáři (LN 30.5.) a odpovědí J. Schwarze, a týkající se údajného členství P. Tigrida...
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 90, 15. 4., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 148, 26. 6., s. 17
Annotation: Kritická poznámka k dalšímu (nepřepracovanému a nedoplněnému) vydání; v rubrice Minirecenze.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 173, 27. 7., s. 4
Annotation: Rozhovor u příležitosti převzetí nejvyššího německého vyznamenání - Velkého kříže za zásluhy.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 204, 1. 9., s. 11
Annotation: Nekrolog; připojen úryvek z rozhovoru s P.T. (LN 14. 6. 2002, příl. Pátek).
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 207, 4. 9., s. 13
Annotation: Komentář k ohlasu úmrtí P. Tigrida v českých médiích, zejména televizních.
Article