By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 220, 21. 9., s. 10
Annotation: Informační glosa o cyklu scénických čtení českých dramat, vztahujících se k české historii. Čtení pořádá DAMU a budou probíhat letos...
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 159, 10. 7., s. 13
Annotation: Článek o divadelním festivalu "Divadelní léto pod plzeňským nebem", v jehož rámci bude inscenována též hra J. K. Tyla "Švanda dudák" v hlavní...
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 249, 26. 10., s. 12
Annotation: Tyl Josef Kajetán; o položení věnce k jeho pamětní desce na na náměstí Republiky 27. 10. a o konferenci Locus amoenus - místo líbezné tentýž...
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 251, 29. 10., s. 9
Annotation: Tyl Josef Kajetán; o konferenci Locus amoenus - místo líbezné věnované textu písně Kde domov můj?.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 26, 2. 4., s. 5
Annotation: K vydání závěrečného svazku edice Spisy Josefa Kajetána Tyla, red. Otruba Mojmír.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 239, 10. 10., příl. Pátek LN, č. 41, s. 16-24
Annotation: S mezititulky Země ruská domov můj, Píseň slepce Mareše, Kolik hymen znáš a s četnými ilustracemi. Obálkový název: Příběh hymny. Jak se...
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 29, 4. 2., s. 17
Annotation: K 190. výročí narození; s úryvkem z Tylova článku Záležitosti obecní (Pražský posel, 1851).
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 264, 11. 11., s. 5
Annotation: Referát o přednášce Jiřího Hájka o J. K. Tylovi z hlediska jeho doby a současnosti (na FF UK 8. listopadu 1949).
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 270, 18. 11., s. 5
Annotation: Referát.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 34, 9. 2., s. 5
Annotation: Zpráva o článku J. Honzla, který vyšel v časopise "Otázky divadla a filmu" a pojednává o J. K. Tylovi.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 30, 4. 2., s. 5
Annotation: Článek o dějinách recepce díla B. Němcové v 19. století a první polovině 20. století.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 50, 28. 2., s. [1]
Annotation: Článek o instituci Vesnického divadla.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 69, 22. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 157, 7. 7., s. 5
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 166, 18. 7., s. 5
Annotation: Článek o Krajském oblastním divadle v Hradci Králové.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 211, 8. 9., s. 5
Annotation: Článek o J. Fučíkovi coby literárním kritikovi.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 212, 9. 9., s. 5
Annotation: Informační glosa.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 217, 15. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 220, 19. 9., s. 5
Annotation: Informační glosa.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 235, 6. 10., s. 7
Annotation: Recenze.
Article