By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 246, 21. 10., s. 25
Annotation: Mj. polemika s článkem L. Vaculíka Lidové Právo Dnes (Literární noviny č. 43/2004), glosujícím mj. Slomkovu glosu o knize M. Kundery Můj Janáček...
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 302, 30. 12., s. 23
Annotation: Glosy k fejetonu L. Vaculíka o aféře sbormistra B. Kulínského Zpěvem k srdci (LN 14. 12. 2004) a k rozhovoru s nejmenovaným M. Vieweghem (o jeho...
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 11, 14. 1., s. 24
Annotation: Recenze vzpomínek učitele-češtináře; též o fejetonech L. Vaculíka v době zakázanosti.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 211, 9. 9., s. 29
Annotation: Fejeton rozvíjející myšlenku multimediálního muzea českých literárních dějin s oddělením pro děti; v druhé části kritika Vaculíkova jazykového...
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 164, 17. 7., s. 17
Annotation: Zpráva o zahájení výstavy fotografií a dokumentů v Muzeu umění a designu v Benešově.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 169, 22. 7., s. 13-14
Annotation: O L.V. jako organizátorovi Edice Petlice; v rubrice Monolog.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 169, 22. 7., s. 13
Annotation: Dvojice glos, prvá o chystaném výboru z Vaculíkovy publicistiky Tisíce slov, druhá o jeho fejetonu Naši bastardi (LN, 18. 7. 2006) kritizujícím...
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 169, 22. 7., s. 14
Annotation: Biografickká tabulka.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 170, 24. 7., s. 11
Annotation: O publicistice L. Vaculíka.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 175, 29. 7., příl. Orientace, s. 4
Annotation: O zobrazení zvířat v dílech L. Vaculíka; v rubrice O knihách.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 194, 21. 8., příl. Osmašedesátníci, s. 3
Annotation: Soubor stručných medailonů P. Kohouta, L. Vaculíka, K. Kosíka, A.J. Liehma, K. Kaplana, J. Putíka, E. Goldstückera a M. Machovce; na čtyřstraně...
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 241, 16. 10., s. 20
Annotation: Recenze knihy a její zvukové přílohy na CD.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 21, 25. 1., s. 25
Annotation: Recenze.
Article
14
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 76, 30. 3., s. 13 a 15
Annotation: Kritika názorů L. Vaculíka, prezentovaných v jeho fejetonech; s mezititulky Permanentní intelektuál, Blbečkové a úchyláci, Nenechme se zmrtvit,...
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 87, 13. 4., s. 15
Annotation: Polemika s kritickým článkem P. Zídka (LN, Orientace, 30.3.) o fejetonech L. Vaculíka.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 93, 20. 4., s. 15
Annotation: O údajném "extremismu" Vaculíkových názorů; pokračování polemiky o fejetonech L.V.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 109, 11. 5., s. 15
Annotation: Polemika s článkem I. Breziny Vaculíkovy martensky (LN 20. 4.) o fejetonech L. Vaculíka.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 139, 15. 6., s. 28
Annotation: Reportáž z návštěvy výstavy, tlumočící i dojmy L. Vaculíka.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 232, 5. 10., s. 16
Annotation: Recenze v rubrice Kniha týdne.
Article