By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Článek o knižním trhu, síti nakladatelství a knihkupectví za první republiky.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 4, 5. 1., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 74, 28. 3., s. 20
Annotation: Poznámka k vydání sbírky básní podle typografických představ autora (básně "jsou tištěny nikoli na přední zarážku, nýbrž na osu").
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 288, 11. 12., s. 6
Annotation: Medailon v rubrice České legendy 20. století.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 10, 12. 1., s. 5
Annotation: Informační glosa o přípravách výstavby pomníku J. Wolkera v Praze.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 38, 14. 2., s. [1]-2
Annotation: Referát o konferenci začínajících spisovatelů na Dobříši.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 20, 24. 1., s. 5
Annotation: Referát o pracovní konferenci Svazu československých spisovatelů, která se konala 22. 1. 1950 a na níž mj. vystoupili L. Štoll a J. Taufer.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 69, 22. 3., s. [1]
Annotation: Článek o vývoji české kultury po roce 1948 (ve srovnání se západními, "imperialistickými" státy).
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 73, 26. 3., s. 7
Annotation: Medailonek J. Wolkera. Připojeny jsou básně J. Wolkera "Věci", "Kamna" a "Poštovní schránka".
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 73, 26. 3., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Článek o básnické tvorbě J. Wolkera.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 74, 28. 3., s. [1]
Annotation: Článek o kulturních aktivitách i pracovní motivaci, jejichž prostřednictvím si pracovníci Oděvních závodů Jiřího Wolkra připomínají osobnost...
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 74, 28. 3., s. 2
Annotation: Článek o vztahu (pracující) mládeže k osobnosti J. Wolkera.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 75, 29. 3., s. [1]
Annotation: Článek o osobnosti a díle J. Wolkera.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 76, 30. 3., s. 6
Annotation: Referát o přednášce K. Hausenblase "Metaforický obraz v poezii J. Wolkra", která byla proslovena na zasedání Pražského lingvistického kroužku...
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 78, 1. 4., s. 5
Annotation: Referát o vzpomínkovém večeru, který byl uspořádán Svazem československých spisovatelů a spolkem Československého svazu mládeže FF UK a...
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 81, 5. 4., s. 5
Annotation: Informační glosa.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 85, 9. 4., příl. Kulturní neděle, s. 2
Annotation: Úryvek ze studie "Třicet let bojů za českou socialistickou poezii".
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 85, 9. 4., příl. Kulturní neděle, s. 6
Annotation: Článek o souvislostech básnické tvorby J. Wolkera s českou hudbou.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 123, 26. 5., s. 5
Annotation: Medailon V. Nezvala.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 129, 3. 6., s. 7
Annotation: Zpráva o literárním časopise "Nový život".
Article