By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 1-4
Annotation: Esej o motivaci žen k literární tvorbě.
Article
2
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 14
Annotation: Biografická poznámka u ukázky z tvorby básnířky.
Article
3
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 14
Annotation: Biografická poznámka u ukázek (na s. 14-15) z tvorby slovinské básnířky žijící v Praze.
Article
4
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 27
Annotation: Biografická poznámka u úryvku z prózy (na s. 26-27).
Article
5
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 34
Annotation: Biografická poznámka u ukázky z prozaické tvorby (na s. 34).
Article
6
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 35
Annotation: Biografická poznámka u ukázek z italsky psané poezie, přeložené samotnou autorkou (na s. 35).
Article
7
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 36
Annotation: Medailón u ukázek ze sbírky básní Pohrobky.
Article
8
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 38-41
Annotation: Biografické poznámky k ukázkám z básnické tvorby autorek Válková Ivana, Monyová Simona, Pěnkavová Markéta, Hercíková Jaroslava, Fialová...
Article
9
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 44
Annotation: Biografická poznámka u prózy na s. 42-44.
Article
10
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 46-47
Annotation: Rozhovor u prózy, otištěné na s. 44-46.
Article
11
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 51
Annotation: Biografická poznámka u ukázek z prozaické i básnické tvorby na s. 49-51.
Article
12
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 60-63
Annotation: Rozhovor o ženské literatuře.
Article
13
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 67-68
Annotation: Čtyři souborné recenze autorů Kasal Lubor, Murrer Ewald, Bílek Petr A. a Kovářík Miroslav o básnických sbírkách: Ciler Milan, Uvařené slzy;...
Article
14
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 71
Annotation: Recenze.
Article
15
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 73-74
Annotation: Recenze antologie polabských básníků.
Article
16
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 74-75
Annotation: Recenze.
Article
17
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 36, s. 18
Annotation: Poznámka k ukázkám z básnické tvorby na s. 18-19.
Article
18
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 36, s. 25-26
Annotation: Nad prózami M. V. a poezií Zdražil Pavel, Rajchman Pavel a Murrer Ewald z pohledu soudobé psychoanalýzy.
Article
19
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 36, s. 28-30
Annotation: O českém poválečném básnickém surrealismu.
Article
20
...0862-6324...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 36, s. 39
Annotation: Biografická poznámka u ukázek z básnické tvorby na s. 39-40.
Article