By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
2
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 2-4
Annotation: Zvl. o časopisu Plamen.
Article
3
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 46
Annotation: Za dosud jinde neotištěnými básněmi (s. 43-46).
Article
4
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 47-48
Annotation: Recenze po otištění novely v LM 1989, č. 7-10.
Article
5
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 48-50
Annotation: Recenze.
Article
6
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 65-70
Annotation: Recenze; též recenze monografie Janáčková Jaroslava Jirásek Alois.
Article
7
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 72-75
Annotation: O jeho díle.
Article
8
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 136-137
Annotation: Recenze.
Article
9
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article
10
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 143-144
Annotation: Recenze.
Article
11
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 148-149
Annotation: Recenze.
Article
12
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 149-150
Annotation: Recenze.
Article
13
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 152-153
Annotation: Rozhovor se začínajícím autorem (nar. 5. 5. 1959); v rubrice Přicházejí.
Article
14
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 159
Annotation: O studentském časopisu; s rozhovorem s jeho šéfredaktorem: Žáček Pavel.
Article
15
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 160-161
Annotation: Fejeton o spisovatelství.
Article
16
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 4, duben, s. 8-18
Annotation: Rozhovor.
Article
17
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 4, duben, s. 38-41
Annotation: Recenze.
Article
18
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 4, duben, s. 52-56
Article
19
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 4, duben, s. 141-142
Annotation: Recenze.
Article
20
...0862-6618...
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 4, duben, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article