By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 1, leden, s. 6-8
Annotation: Medailon polské spisovatelky M. Konopnické, mj. překladatelky díla J. Vrchlického.
Article
2
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 1, leden, s. 15-28
Annotation: Rozhovor s Anonymem, který otiskuje své básně v Akordu.
Article
3
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 7, září, s. 386-389
Annotation: Polemika s výrokem P. Prouzy (Scriptum 1993, č. 9) o tom, že hodnota literárního díla se poměřuje čtenářskou popularitou, resp. komerčním...
Article
4
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 7, září, s. 391
Annotation: Recenze.
Article
5
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 8, říjen, s. 443-444
Annotation: Recenze.
Article
6
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 8, říjen, s. 445-447
Annotation: Recenze.
Article
7
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 9, listopad, s. 491-492
Annotation: Recenze.
Article
8
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 549-550
Annotation: Dopis informující o autorově ediční a publicistické činnosti.
Article
9
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 551-552
Annotation: Poznámka ke stejnojmennému článku (LN 16. 11. 2011, s. 3), v němž je zádušní mše za I. M. Jirouse srovnávána s rekviem za K. H. Máchu přesně...
Article
10
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 553-554
Annotation: Recenze.
Article
11
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 555-559
Annotation: Recenze, s rozsáhlými citacemi z recenzovaného díla.
Article
12
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 7, září, s. 383-384
Annotation: Recenze.
Article
13
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 8, říjen, s. 424-441
Annotation: Poznámka o knize R. Jakobsona, s rozsáhlou citací z ní (s. 425-441).
Article
14
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 10, červen 2005, s. 552-555
Annotation: Recenze.
Article
15
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 10, červen 2005, s. 556-558
Annotation: Recenze; o obecném přehlížení Kaldova literárního díla.
Article
16
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 6-24
Annotation: Pokračování vzpomínek obsahující texty J. Čepa a prozaické a básnické texty J. Zahradníčka a kapitolu Procesy (o procesu proti spolupracovníkům...
Article
17
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 25-26
Annotation: Vzpomínka.
Article
18
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 26-29
Annotation: Vzpomínka na návštěvu u R.V. v květnu 1981 u příležitosti jejích 80. narozenin.
Article
19
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 43-47
Annotation: Medailon.
Article
20
...0862-6715...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 48-49
Annotation: Nekrolog.
Article