By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 13, 1997, č. 67, únor, s. 92-102
Annotation: Studie o politickém směřování týdeníku (1946 - 19. 2. 1948), navazujícího na meziválečnou Přítomnost.
Article
2
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 13, 1997, č. 67, únor, příl. &. . . Glosář, s. 4-7
Annotation: Studie o básnickém díle Z. Hejdy; se závěrečnou bibliografickou poznámkou.
Article
3
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 19, 2003, č. 115, duben, s. 33-45
Annotation: Kulturně-filosofický esej v čísle s názvem Zábava versus umění.
Article
4
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 20, 2004/2006, č. 119, únor 2004, s. 68-79
Annotation: Studie s kapitolou Rada svobodného Československa, Rádio Svobodná Evropa, Svědectví: Zenkl, Peroutka a Tigrid.
Article
5
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 20, 2004/2006, č. 119, únor, s. 80-90; č. 120, květen 2004, s. 86-97
Annotation: V 2. části s kapitolami Komunistická propaganda a protiexilová literatura [mj. o Pavlu Kohoutovi], Přínos exilové literatury pro české písemnictví.
Article
6
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 16, 2000, č. 98, březen, s. 85-95
Annotation: Studie; předneseno v březnu 1999 v Domě kultury Kresslesmühle v Augsburgu v rámci kulturního projektu Franz Kafka. S biografickou poznámkou o autorovi...
Article
7
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 15, 1999, č. 88, březen, s. 23-38
Annotation: Úryvky ze stejnojmenné monografie (Vyšehrad 1971) publikované v bloku materiálů z konference pořádané Českomoravskou a Bavorskou Panevropskou...
Article
8
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 15, 1999, č. 88, březen, s. 106-117
Annotation: Nekrolog exilového historika a publicisty.
Article
9
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 15, 1999, č. 89, duben, příl. &. . . Glosář, s. 5-8
Annotation: Recenze.
Article
10
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 15, 1999, č. 90, květen, s. 116-122
Annotation: O významu básnického a překladatelského díla I. Slavíka a jeho ohlasu v současné kritice, zejména v časopise Týden (č. 52/1998). Dále o opomenutí...
Article
11
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 17, 2001, č. 108, říjen, s. 127-133
Annotation: Nekrolog, mj. vzpomínající na spolupráci s A.S. v příloze Lidových novin Umění a kritika a rychlý zánik této přílohy; s biografickou poznámkou...
Article
12
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 13, 1997, č. 68, březen, příl. &. . . Glosář, s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
13
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 10, 1994, č. 36, leden, s. 5-6
Annotation: K zahájení 10. ročníku; o minulosti časopisu vycházejícího jako samizdat od roku 1984.
Article
14
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 10, 1994, č. 40, květen, s. 131-133
Annotation: Recenze; něm. orig., Stuttgart, DVA 1978; 1. čes. vyd. Köln, Index 1981.
Article
15
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 8, 1992/1993, č. 27, s. 147-170
Annotation: Deníkové záznamy o literárních a politických dějích roku 1968.
Article
16
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 8-9, 1992/1993, č. 29, s. 133-145; č. 30, s. 92-102
Annotation: O vývoji a vnitřních sporech v časopise.
Article
17
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 9, 1993/1994, č. 33, říjen 1993, s. 115-119
Annotation: O čtrnáctideníku ve francouzském jazyce.
Article
18
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 8, 1992/1993, č. 24, s. 64-69
Annotation: Medailón (15. 7. 1859 Chotoviny u Tábora - červen 1944 Terezín).
Article
19
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 8, 1992/1993, č. 26, s. 135
Annotation: Úvodní poznámka k otištěným básním a autobiografickému fragmentu Z. K. (s. 135-139).
Article
20
...0862-691X...
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 7, 1991/1992, č. 18, únor 1991, s. 75-79
Article