By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 20-23
Annotation: Blahopřání literárnímu historikovi J. Brabcovi k 90. narozeninám a autorovy vzpomínky na dobu studií bohemistiky, kdy byl Brabec jedním z vyučujících.
Article
2
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 24-34
Annotation: Deníkové zápisky ze stipendijního pobytu v Drážďanech z období od začátku října do konce listopadu 2012, během pobytu autor připravoval rešerše...
Article
3
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 39-46
Annotation: Rozhovor se středoškolskou učitelkou A. Liškovou o jejím, otci, básníkovi a prozaikovi E. Liškovi; připojena biografická poznámka (s. 46).
Article
4
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 49-56
Annotation: Povídky a dopisy M. Rose Junové, R. Preisnerovi a G. Gruberové-Goepfertové; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 56).
Article
5
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 57-64
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 64).
Article
6
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 65-69
Annotation: Zápisky; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 69).
Article
7
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 85-86
Annotation: Vzpomínka na setkání s maďarským básníkem a hudebníkem M. Sirokaiem, jehož díla autor překládá; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
8
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 87-88
Annotation: Článek o maďarském básníkovi a hudebníkovi (perkusistovi) M. Sirokaiovi; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 88).
Article
9
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí, vzpomínka na dění v listopadu a prosinci 1989 a literární dění v období normalizace a nekrolog psychoterapeuta a literáta O....
Article
10
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 164-166
Annotation: Úvaha nad dramaturgií Národního divadla: tak aby byla koncipována s ohledem na soudobé společensko-politické a kulturní dění a zájmy současného...
Article
11
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 21-29
Annotation: Esej o básnické reflexi odchodu do exilu v dílech českých autorů, kteří odešli z Československa po roce 1968: v souboru rukopisných textů I....
Article
12
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 63-66
Annotation: Básnická skladba.
Article
13
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 67-71
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka (s. 71).
Article
14
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 72-76
Annotation: Text vytvořený formou rekompozice prvního zpěvu Máchova "Máje" podle vydání v Kritické hybridní edici, které připravili M. Charypar, J. Flaišman...
Article
15
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 77-78
Annotation: Rozhovor s lingvistou O. Koupilem o jeho textu vytvořeném formou rekompozice Máchova "Máje". Text rekompozice prvního zpěvu "Máje" byl publikován...
Article
16
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 79-85
Annotation: Soubor recenzí; připojena biografická poznámka (s. 85).
Article
17
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 88-97
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 97).
Article
18
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 98-102
Annotation: Článek o prozaické tvorbě J. Opolského a její literárněkritické (literárněvědné) reflexi; připojena biografická poznámka (s. 102).
Article
19
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 103-110
Annotation: Esej o ironii v prózách J. Opolského, již autor rozebírá na základě Opolského prózy "Čínská povídka"; připojena biografická poznámka (s....
Article
20
...0862-6928...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 111-114
Annotation: Povídka, jež vyšla v souboru próz "Hranolem křišťálu".
Article