By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 2-9
Annotation: Povídka; datováno: 1945.
Article
2
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 10-24
Annotation: Soubor korespondence doposud považované za ztrácenou mezi J. Škvoreckým a L. Dorůžkou; připojena úvodní poznámka (s. 10).
Article
3
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 27-29
Annotation: Vzpomínka na první setkání, společné cestování a působení v souboru písní a tanců se Z. Salivarovou.
Article
4
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 38-42
Annotation: Článek o dějinách knihy psané kolektivem autorů-recesistů "Jedem do Bodele" a plánu jejího vydání v nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
5
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 43
Annotation: Zpráva o zrušení inscenace "Honzlové" v Městských divadlech pražských.
Article
6
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 52-54
Annotation: Recenze.
Article
7
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 54-55
Annotation: Referát.
Article
8
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 55-56
Annotation: Recenze.
Article
9
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 44
Annotation: Zpráva.
Article
10
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 44
Annotation: Zpráva.
Article
11
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 45-46
Annotation: Zpráva o konání výstavy "Život a dílo Josefa Škvoreckého" v nuselské radnici.
Article
12
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 46
Annotation: Zpráva o konání Čtení pro Josefa Škvoreckého v Knihovně Václava Havla.
Article
13
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 47
Annotation: Zpráva o vydání kalendáře věnovaného B. Němcové a J. Škvoreckému.
Article
14
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 47
Annotation: Zpráva o zveřejnění v časopise "Souvislosti" článku A. Charvátové, ve kterém překladatelka vypovídá mj. o tvorbě J. Škvoreckého a Z. Salivarové.
Article
15
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 49
Annotation: Soubor zpráv.
Article
16
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 50-52
Annotation: Referát.
Article
17
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 17
Annotation: K otištěné synopsi filmového scénáře Z. Salivarové a J. Š. Irenka v mnohonásobném zrychlení (s. 11-17).
Article
18
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 17-19
Annotation: O vzniku esejů o detektivkách a původu citátu, použitého v předmluvě k jejich knižnímu vydání; přetištěno z: Bohemian Newsletter. Zpravodaj...
Article
19
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 20-22
Annotation: Vzpomínka na vznik románu a jeho americké vydání.
Article
20
...0862-772X...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 22-26
Annotation: Vzpomínka, mj. na pořízení snímku dvora pavlačového domu v Rybné ulici v Praze 23. 8. 1971, použitého na obálce amerického vydání díla....
Article