By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 20, 2000/2001, 12. 11. 2001, s. 3-5
Annotation: Úvod editora k ukončení vydávání KS; datováno Na Dušičky léta Páně 2001.
Article
2
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 20, 2000/2001, 12. 11. 2001, s. 27-40
Annotation: Studie.
Article
3
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 20, 2000/2001, 12. 11. 2001, s. 125-160
Annotation: O souboru vlastních rukopisů a jiných archiválií, darovaném v roce 1971 J. Patočkou Literárnímu archivu PNP a obsahujícím ojediněle i literárně-bohemistické...
Article
4
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 20, 2000/2001, 12. 11. 2001, s. 204-206
Annotation: Recenze souboru studií: Politika nebo poetika [úvod], Tropos kynikos [o Haškově Švejkovi], Radikální liberalismus [o Čapkových Apokryfech], Hrdina...
Article
5
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 20, 2000/2001, 12. 11. 2001, s. 212-224
Annotation: Recenze studií Transpozice kulturních forem, Překlady Jana Kameníka a Charles Baudelaire a jeho čeští překladatelé, obsažených v knize Kapitoly...
Article
6
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 20, 2000/2001, 12. 11. 2001, s. 225-234
Annotation: Esej o českém literárním samizdatu (datováno Brno, léto 1980); se závěrečnou poznámkou autora (s. 234, podepsáno Z.V.). - V rubrice Dokument.
Article
7
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 20, 2000/2001, 12. 11. 2001, s. 235-241
Annotation: Esej s částmi Zapomněli Evropané, kdo jsou?, Odmítnutí Ptáka Ohniváka, Půdorys paralelní polis, Znovuzrození agory, inspirovaný mj. esejem...
Article
8
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 20, 2000/2001, 12. 11. 2001, s. 243-278
Annotation: Bibliografie ročníků 10 (1990) - 20 (2000/2001); s autorským a předmětovým jmenným rejstříkem.
Article
9
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 19, 1999/2000, 23. 10. 2000, s. 7-12
Annotation: Esej. Řeč při udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize '97, 5. 10. 2000 v Obecním domě v Praze.
Article
10
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 19, 1999/2000, 23. 10. 2000, s. 13-25
Annotation: Studie.
Article
11
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 19, 1999/2000, 23. 10. 2000, s. 42-64
Annotation: Lingvistická studie s četnými příklady z české literatury s částmi Vymezení purismu a jeho počátky v češtině, Periodizace českého purismu,...
Article
12
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 19, 1999/2000, 23. 10. 2000, s. 119-131
Annotation: Studie o čtyřech kapitolách přetištěná z exilového sborníku (1957); s autorovým dovětkem Postscriptum 2000 (s. 131-134, hlavně o ohlasu díla...
Article
13
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 19, 1999/2000, 23. 10. 2000, s. 117-118
Annotation: Komentář k čtyřem diskusním hlasům k exilovému eseji J. Pistoria (zde otištěném na s. 119-131) Česká literatura a otázka světovosti.
Article
14
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 19, 1999/2000, 23. 10. 2000, s. 183-188
Annotation: Společné otištění esejů F. X. Šaldy (původně v Šaldově zápisníku, roč. 7, s. 226-231) a J. Durycha (původně v Listech pro umění a kritiku,...
Article
15
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 19, 1999/2000, 23. 10. 2000, s. 193-231
Annotation: Bibliografie samizdatového časopisu (č. 1, červenec 1979 - č. 15, září 1989); s několika rejstříky a soupisy dešifrovaných i nedešifrovaných...
Article
16
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 18, 1998/1999, č. 1, podzim 1998, s. 10-14
Annotation: Studie.
Article
17
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 18, 1998/1999, č. 1, podzim 1998, s. 83-87
Annotation: Doplněk k Bibliografii Josefa Vohryzka (in: J. V., Literární kritiky, Torst 1995, s. 377-404).
Article
18
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 18, 1998/1999, č. 1, podzim 1998, s. 27-35
Annotation: Esej s příklady z literárních děl. S poznámkou Závěrečná kapitola z autorovy chystané knihy Teorie žvástu.
Article
19
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 18, 1998/1999, č. 1, podzim 1998, s. 36-59
Annotation: Studie s kapitolami Poznámky k výboru Stará bydliště, Pomocná škola Bixley v KDM (1982) a v TORSTu (1994), Pomocná škola Bixley v Sixty-Eight...
Article
20
...0862-819X...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 18, 1998/1999, č. 1, podzim 1998, s. 81-82
Annotation: O recepci díla L. Dvořáka; k otištěnému projevu L. D. S bio-bibliografickou poznámkou o něm (s. 81) v rubrice Dokument.
Article