By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 19, 2005, No. 1, Fall, s. 1-8
Annotation: Studie o textech W. Catherové se soustředí na srovnání těchto textů s prózou B. Němcové Babička.
Article
2
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 19, 2005, No. 1, Fall, s. 27-36
Annotation: Portrét Ó. Lysohorskeho.
Article
3
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 19, 2005, No. 1, Fall, s. 37-63
Annotation: Portrét J. Zahradníčka, uvozující překlad jeho básně Znamení moci do angličtiny (s. 38-57). Překlad je opatřen sérií vysvětlivek a edičních...
Article
4
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 19, 2005, No. 1, Fall, s. 78-81
Annotation: Rozhovor, doprovázející ukázku z básní J. Weinbergera.
Article
5
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 19, 2005, No. 1, Fall, s. 84-88
Annotation: Recenze.
Article
6
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 19, 2005, No. 1, Fall, s. 88-89
Annotation: Recenze.
Article
7
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 19, 2005, No. 1, Fall, s. 90-91
Annotation: Recenze.
Article
8
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 14, 2000, No. 1, Fall, s. 1-28
Annotation: Studie o antisemitském vlivu Kroniky české V. Hájka z Libočan na pozdější české kronikáře.
Article
9
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 14, 2000, No. 1, Fall, s. 55-60
Annotation: O Masarykově recepci díla F. M. Dostojevského.
Article
10
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 14, 2000, No. 1, Fall, s. 134-136
Annotation: Recenze.
Article
11
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 14, 2000, No. 1, Fall, s. 144-146
Annotation: Recenze.
Article
12
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 14, 2001, No. 2, Spring, s. 1-27
Annotation: O časopise Bohemian Voice, který vycházel v letech 1892-1894 v USA a představoval tak první tamější periodikum v angličtině věnované české...
Article
13
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 14, 2001, No. 2, Spring, s. 117-118
Annotation: Recenze.
Article
14
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 15, 2001, No. 1, Fall, s. 1-15
Annotation: O osobnosti Jana Husa.
Article
15
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 15, 2001, No. 1, Fall, s. 31-54
Annotation: Studie věnovaná osobnosti F. M. Klácela, mimo jiné přítele B. Němcové.
Article
16
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 15, 2001, No. 1, Fall, s. 93-95
Annotation: Poznámka uvozující ukázku z překladu sbírky básní v próze B. Reynka Rybí šupiny.
Article
17
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 15, 2001, No. 1, Fall, s. 99-101
Annotation: Recenze.
Article
18
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 15, 2001, No. 1, Fall, s. 101-103
Annotation: Recenze.
Article
19
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 15, 2002, No. 2, Spring, s. 13-26
Annotation: O specifickém pojetí národní identity v podání R. M Rilkeho v souvislosti s jeho životem v Praze.
Article
20
...1056-005X...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 15, 2002, No. 2, Spring, s. 27-34
Annotation: O roli J. V. Sládka v komunikaci mezi českým a americkým prostředím. Dále zmíněni níže uvedení.
Article