By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 138, 16. 6., s. 15
Annotation: Referát o nové edici Ars pro vitae (řada zvukových záznamů moderní české poezie doprovázená jazzovou hudbou), kterou vydává hudební vydavatelství...
Article
2
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 141, 19. 6., s. 2
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k 10. výročí úmrtí 22. 6.
Article
3
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 141, 19. 6., s. 12
Annotation: Rozhovor s předsedou Nadace pro postavení pomníku bratřím Čapkům.
Article
4
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 141, 19. 6., s. 15
Annotation: O svých názorech na ženy vyprávějí spisovatelé: J. N., Adamovič Ivan, Novotný František.
Article
5
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 141, 19. 6., Příloha, s. 8
Annotation: Recenze; též recenze: Hejda Jiří, Sonety zpívané šeptem v stínu šibenice (Anthropos 1993); připojeny ukázky z obou sbírek.
Article
6
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 141, 19. 6., Příloha, s. 10
Annotation: Reportáž o Starých Hradech, kde pracuje K. B., archivář a vydavatel měsíčníku Listy Starohradské kroniky.
Article
7
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 143, 22. 6., s. 10
Annotation: Rozhovor s účastníkem druhého odboje, autorem několika knih o třetím odboji; mj. o připravených knihách: Paměti osvětlovače a S prstem na...
Article
8
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 143, 22. 6., s. 15
Annotation: Rozhovor s dramaturgem, překladatelem (nar. 6. 7. 1913); mj. o rukopisu připraveném v nakladatelství Primus Hraje váš tatínek ještě na housle?.
Article
9
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 147, 26. 6., s. 12
Annotation: Článek o orientaci a plánech nového nakladatelství Motto.
Article
10
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 148, 28. 6., s. 16
Annotation: Poznámka ke knize V. K. Neobyčejné cesty.
Article
11
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 150, 30. 6., s. 11
Annotation: Rozhovor s: Tomáš Jiří, ředitelem nakladatelství Akropolis.
Article
12
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 153, 3. 7., Příloha, s. 9
Annotation: Recenze 3. čísla literárního časopisu BOX (nakl. Votobia, Vranov nad Dyjí), vydávaného básníkem: Kuběna Jiří.
Article
13
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 153, 3. 7., Příloha, s. 8
Annotation: Rozhovor; připojeno několik recenzí knih vydaných nakladatelstvím I. Ž., mj.: Duboisová Monique, Daruj mi jednu noc.
Article
14
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 155, 8. 7., s. 16
Annotation: Medailón básníka a překladatele; k 10. výročí úmrtí 4. 7.
Article
15
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 156, 9. 7., s. 16
Annotation: Poznámka k francouzskému časopisu Textuerre, jehož 70. číslo je věnováno českým experimentálním autorům: A. Berková, Ivan Wernisch, Ivan...
Article
16
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 156, 9. 7., s. 16
Annotation: Recenze monografie věnované: Rimbaud Jean-Arthur, která je připravena k vydání.
Article
17
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 157, 10. 7., Příloha, s. 7
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u výběru z básní J. K. (vl. jm. Macešková Ludmila.
Article
18
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 157, 10. 7., Příloha, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
19
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 157, 10. 7., Příloha, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
20
...1210-0846...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 160, 14. 7., s. 11
Annotation: Poznámka k vydání; Čapek Karel.
Article