By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 108, 9. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
2
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 110, 11. 5., s. 12
Annotation: Rozhovor; Pragma.
Article
3
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 112, 13. 5., s. 8
Annotation: Rozhovor s dramaturgem, překladatelem, esejistou; o překladu hry: Beckett Samuel, Čekání na Godota.
Article
4
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 112, 13. 5., příl. Report, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor.
Article
5
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 112, 13. 5., příl. Report, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
7
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 106, 6. 5., příl. Report, s. 2
Annotation: Reakce na polemický příspěvek: Štumpf Martin, ČD 23. 4.
Article
8
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 118, 20. 5., příl. Report, s. 2
Annotation: Polemika s recenzí: Brož Josef, zejm. s jeho názory na disent.
Article
9
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 118, 20. 5., příl. Report, s. 4
Annotation: Medailón k 165. výročí úmrtí.
Article
10
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 119, 21. 5., s. 3
Annotation: Památník národního písemnictví; reakce na příspěvek: Marks Luděk, Poslední dějství strahovské knihovny, ČD, 23. 4. 1994.
Article
11
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 122, 25. 5., s. 6
Annotation: Její dopis ministrovi vnitra ČR: Ruml Jan, týká se obnovení českého občanství pro krajany žijící mimo ČR.
Article
12
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 123, 26. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
13
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 124, 27. 5., příl. Report, s. 2
Annotation: Reakce na článek: Šustrová Petruška, ČD 20. 5., v němž P. Š. polemizovala s jeho recenzí knihy E. K.
Article
14
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 124, 27. 5., příl. Report, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 127, 31. 5., s. 3
Annotation: Další z článků o situaci v: Památník národního písemnictví.
Article
16
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 128, 1. 6., s. 8
Annotation: Rozhovor s prezidentem exilového PEN Klubu při setkání v severoněmeckém Oldenburgu.
Article
17
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 130, 3. 6., příl. Report, s. 4
Annotation: Referát o jeho besedě se čtenáři v aule Křesťanské akademie v Praze.
Article
18
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 130, 3. 6., příl. Report, s. 5
Annotation: Rozhovor se zpěvačkou a s textařem, jejichž písně vyšly na albu Možnosti tu sou...
Article
19
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 136, 10. 6., s. 10
Annotation: O problémech, které má Český literární fond se zámkem na Dobříši.
Article
20
...1210-0854...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 137, 11. 6., s. 6
Annotation: Dopis sestry J. Č., upozorňující na to, že jeho kniha vzpomínek (uveden pouze název anglického originálu: Red Sky at Night) byla nakladatelstvím...
Article