By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1210-1222...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 49, 2019, č. 6, 12. 12., s. 97-98
Annotation: Báseň J. Řeháka a její interpretace V. Havránka; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 98).
Article
2
...1210-1222...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 49, 2019, č. 6, 12. 12., s. 104-105
Annotation: Reportáž z 13. ročníku mezinárodní soutěže inscenací loutkových divadel "Spectaculo Interesse" (29. 9. - 4. 10. 2019).
Article
3
...1210-1222...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 49, 2019, č. 6, 12. 12., s. 112
Annotation: Recenzní glosa.
Article
4
...1210-1222...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 49, 2019, č. 6, 12. 12., s. 111
Annotation: Zpráva.
Article
5
...1210-1222...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Podoby a předobrazy".
Article
6
...1210-1222...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 3-6
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Všecky krásy světa".
Article
7
...1210-1222...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 6-8
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Ze života avantgardy".
Article
8
...1210-1222...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 8-13
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Teigovy čáry".
Article
9
...1210-1222...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 16-17
Annotation: Vzpomínka A. M. Effenbergerové na K. Teiga.
Article
10
...1210-1222...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 18-19
Annotation: Vzpomínka Z. Lorence na K. Teiga.
Article
11
...1210-1222...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 19-20
Annotation: Vzpomínka E. Bondyho na K. Teiga.
Article
12
...1210-1222...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 20-21
Annotation: Vzpomínka J. Řezáče na K. Teiga.
Article
13
...1210-1222...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 21-22
Annotation: Článek se věnuje dvěma momentům teoretického odkazu K. Teiga (obecně estetická koncepce českého meziválečného strukturalismu; svoboda člověka...
Article
14
...1210-1222...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 4, 16. 8., s. 5
Annotation: Vzpomínka na D. Havlíčka.
Article
15
...1210-1222...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 4, 16. 8., s. 7-8
Annotation: Nekrolog D. Havlíčka.
Article
16
...1210-1222...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 4, 16. 8., s. 97-99
Annotation: Recenze.
Article
17
...1210-1222...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 5, 11. 10., s. 30
Annotation: Báseň.
Article
18
...1210-1222...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 5, 11. 10., s. 41-44
Annotation: Záznam diskuse s A. Jagodzińskim, která se uskutečnila při příležitosti udělení Ceny Václava Buriana; rozhovor s laureátem se týká zejména...
Article
19
...1210-1222...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 5, 11. 10., s. 83-84
Annotation: Báseň P. Novotného a její interpretace D. Storchem; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 84).
Article
20
...1210-1222...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 2-3
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Z mého života".
Article