By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 56, 2018, s. 10-13
Annotation: Článek o stavení v Ratibořicích, ve kterém žila Panklova rodina; připojena fotografie bělidla a mapa parcely.
Article
2
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 56, 2018, s. 39-41
Annotation: Medailon R. Prombergera.
Article
3
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 56, 2018, s. 48-49
Annotation: Povídka; autorka v letošním roce úspěšně odmaturovala na Gymnáziu Trutnov.
Article
4
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 56, 2018, s. 49
Annotation: Básně.
Article
5
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 56, 2018, s. 60-61
Annotation: Článek o dílech malíře I. Krejčího, který obdržel 3. 2. 2018 Pamětní medaili Karla Čapka.
Article
6
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 56, 2018, s. 62-63
Annotation: Nekrolog.
Article
7
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 56, 2018, s. 63
Annotation: Nekrolog (8. 8. 1977 - 5. 12. 2017).
Article
8
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 58, 2019, s. 5-7
Annotation: Soubor zpráv o regionálních výstavách, mj. zmíněna vernisáž "Zápisník zmizelého" (s. 7) v Galerie výtvarného umění v Náchodě (14. 9 -...
Article
9
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 3
Annotation: Autor úvodníku představuje prozaickou a dramatickou tvorbu K. Čapka a charakterizuje jeho myšlenkový odkaz pro další generace.
Article
10
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 13-14
Annotation: Článek popisuje důvody, které vedly k založení Jiráskova divadla v Hronově, a shrnuje průběh stavby divadelní budovy.
Article
11
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 21-24
Annotation: Článek o úmrtí K. Čapka a událostech, které tomu bezprostředně předcházely. Autor zmiňuje publicistickou tvorbu K. Čapka z roku 1938.
Article
12
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 24-26
Annotation: Článek je inspirován stým výročím vzniku samostatného Československa. Autorka cituje reakce současníku na tuto událost, mj. i básně V. Dyka.
Article
13
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 29-30
Annotation: Článek o lesních a mysliveckých motivech v díle K. Čapka.
Article
14
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 40
Annotation: Báseň vyhrála 1. cenu v literární soutěži Úpice bratří Čapků v r. 2018.
Article
15
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 41
Annotation: Báseň.
Article
16
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 42-45
Annotation: Autoportrét F. Drahoňovského. Autor vzpomíná na své dětství a na svůj rodný kraj; připojeny autorovy básně.
Article
17
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 53-55
Annotation: Rozhovor s malířem a ilustrátorem P. Čuhaničem o jeho malířských vzorech a o jeho vztahu k malování.
Article
18
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 58
Annotation: Nekrolog B. Dvořáčka († 1. 6. 2018).
Article
19
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 58
Annotation: Recenze.
Article
20
...1210-6135...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 59-61
Annotation: Medailon J. Čápa u příležitosti jeho životního jubilea.
Article