By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 20, 1997, č. 1, březen, s. 8-10
Annotation: Vzpomínka; týká se jednak účasti B. H. na vernisáži výstavy obrazů výtvarníků Jíry, Komárka a Klápště 20. 8. 1989, jednak proslovu B....
Article
2
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 20, 1997, č. 1, březen, s. 12-14
Annotation: Tři úvahy či fejetony spisovatelů historických románů o jejich vztahu k postavě Arnošta z Pardubic.
Article
3
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 28, 2005, č. 4, prosinec, s. 139-142
Annotation: Životopisný článek.
Article
4
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 28, 2005, č. 4, prosinec, s. 152-154
Annotation: Medailon vlastivědného pracovníka a pedagoga.
Article
5
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 27, 2004, č. 1, březen, s. 6-7
Annotation: Pracovní zpráva.
Article
6
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 27, 2004, č. 1, březen, s. 12-13
Annotation: Medailon hudebního vědce a publicisty, zmiňující i tragický osud jeho syna - básníka.
Article
7
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 27, 2004, č. 2, červen, s. 74
Annotation: Recenze.
Article
8
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 29, 2006, č. 1, březen, s. 8-9
Annotation: Medailon regionálního publicisty k jeho osmdesátinám 18. 1.
Article
9
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 29, 2006, č. 1, březen, s. 15-17
Annotation: Medailon.
Article
10
...1210-6194...
In: Listy Starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 29, 2006, č. 3, září, s. 132
Annotation: Zpráva o šedesátinách P. Kovaříka 31. 8. 2006. - Dále též zpráva o úmrtí M. Gerstnera ve věku 92 let.
Article
11
...1210-6194...
In: Listy Starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 29, 2006, č. 4, prosinec, s. 170
Annotation: Poznámka o soukromě vydaných "drobných básnických sbírkách". (Vyjmenovány abecedně se stručným popisem.)
Article
12
...1210-6194...
In: Listy Starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 29, 2006, č. 4, prosinec, s. 175
Annotation: Zpráva o úmrtí romanisty ve věku 74 let.
Article
13
...1210-6194...
In: Listy Starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 29, 2006, č. 4, prosinec, s. 175
Annotation: Nekrolog k úmrtí bývalého pracovníka Památníku národního písemnictví ve věku 80 let; též o jeho manželce M. Vinařové.
Article
15
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 24, 2001, č. 3/4, listopad, s. 97-99
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
16
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 24, 2001, č. 3/4, listopad, s. 96-97
Annotation: O jejich vztahu a korespondenci.
Article
17
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 24, 2001, č. 3/4, listopad, s. 94-95
Annotation: Poznámka k otištěnému úryvku ze vzpomínek pěvkyně a spisovatelky.
Article
18
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 24, 2001, č. 3/4, listopad, s. 75-76
Annotation: Referát o zahájení výstavy výtvarných prací J.K. na zámku Staré Hrady 30.6.2001.
Article
19
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 25, 2002, č. 1, březen, s. 1-2
Annotation: O vykonané práci a personálních změnách na pracovišti.
Article
20
...1210-6194...
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 25, 2002, č. 2, červen, s. 45-53
Annotation: Studie o životě a díle historika, postihující i jeho literární aktivity v okruhu Moderní revue.
Article