By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 26, 2019, č. 1, s. 163-164
Annotation: Anotace.
Article
3
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 20, 2013, č. 1/2, s. 211-214
Annotation: Recenze.
Article
4
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 20, 2013, č. 1/2, s. 215-218
Annotation: Recenze.
Article
5
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 20, 2013, č. 1/2, s. 236-241
Annotation: O konferenci pořádané Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR 24. a 25. 1. 2013
Article
6
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 20, 2013, č. 1/2, s. 244-245
Annotation: Recenze.
Article
7
8
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 19, 2012, č. 2, s. 292-297
Annotation: Recenze.
Article
9
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 19, 2012, č. 2, s. 298-307
Annotation: Recenze.
Article
10
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 19, 2012, č. 2, s. 308-310
Annotation: Recenze.
Article
11
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 19, 2012, č. 2, s. 331-334
Annotation: Recenze.
Article
12
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 19, 2012, č. 2, s. 335-339
Annotation: Recenze.
Article
13
14
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 19, 2012, č. 1, s. 130-134
Annotation: Recenze dvou knih.
Article
15
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 12, 2005, č. 1, s. 45-61
Annotation: Studie; s poznámkou Studie vznikla v rámci grantového projektu KJB 9056304 Kapitoly z literární kultury padesátých let.
Article
16
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 12, 2005, č. 1, s. 62-84
Annotation: Studie s kapitolami Kritické reflexe Štollova referátu, Prubířský kámen poezie, Nová, nebo i meziválečná poezie?, Štollovy říjnové teze,...
Article
17
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 12, 2005, č. 1, s. 85-94
Annotation: Vzpomínka ideologova vnuka, citující mj. Štollovy vpisky ze skartovaného 1. vydání Škvoreckého Zbabělců a ze Štollovy recenze tohoto románu;...
Article
18
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 12, 2005, č. 1, s. 95-101
Annotation: Medailon.
Article
19
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 12, 2005, č. 1, s. 102-131
Annotation: Studie s kapitolami mj. Politické projednávání návrhu na řádné členy a funkcionáře ČSAV. Odmítnutí kandidatury Ladislava Štolla, Případ...
Article
20
...1210-7050...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 12, 2005, č. 1, s. 174-178
Annotation: Recenze.
Article