By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [1]-29
Annotation: Studie věnovaná L. Reinerové a její prezentaci sebe sama jako poslední pražské německé spisovatelky.
Article
2
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [30]-49
Annotation: Studie věnovaná analýze motivu ztráty domova v díle J. Mühlbergera v kontextu paměťových studií.
Article
3
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [50]-66
Annotation: Studie věnovaná proměnám postoje německy píšícího rakouského spisovatele a publicisty R. Müllera k nově vytvořenému Československu, mj....
Article
4
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 96-98
Annotation: Recenze na monografii J. K. Hona o překladech německých prozaických textů do češtiny v období raného novověku, zmíněn mj. vliv na J. A. Komenského...
Article
5
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 98-102
Annotation: Recenze na monografii S. Schefflera o vztahu pražské německé literatury k literární moderně, zmíněni jsou mj. F. Kafka, M. Brod, G. Meyrink, E....
Article
6
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [105]-121
Annotation: Studie věnovaná vzpomínce na básníka, etnografa a filipinistu F. Blumentritta.
Article
7
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 121-124
Annotation: Glosa o překladu děl E. Hostovského J. Molsem.
Article
8
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 125-129
Annotation: Referát o konferenci "Kontaminierte Landschaften" - "Mitteleuropa" inmitten von Krieg und Totalitarismus konané 6.-7. června 2016 v Praze.
Article
9
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Sondernummer, S. [5]-17
Annotation: Studie věnovaná literární a filozofické reflexi v povídce K. Čapka "Odrazy".
Article
10
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 28, 2017, č. 1/2, s. [5]-15
Annotation: Úvodní studie na téma odsunu Němců z Polska a Československa, resp. o místních, (post-)socialistických a národních perspektivách zobrazení...
Article
12
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 15, 2004, č. 2, s. 221-223
Annotation: Recenze.
Article
13
14
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 15, 2004, č. 2, s. 145-154
Annotation: Studie.
Article
15
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 15, 2004, č. 2, s. 155-170
Annotation: Studie s číslovanými kapitolami Methodische Vormerkungen und eine Bildbeschreibung, Anstösse zum Process, Franz Kafka und der Erste Weltkrieg, Das...
Article
16
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 15, 2004, č. 2, s. 181-196
Annotation: O jazykových prvcích češtiny v díle uvedených rakouských autorů, zejména dramatiků.
Article
17
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 1-36
Annotation: Studie; s připojenou bibliografií o 125 záznamech a s rejstříkem německých titulů přeložených českých děl (s. 53-57).
Article
18
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 102-104
Annotation: Recenze.
Article
19
...1210-9029...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 104-105
Annotation: Recenze.
Article
20