By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 35-46
Annotation: Glosy; mj. o zápiscích Jaromíra Zeminy.
Article
2
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 54-58
Annotation: Recenze.
Article
3
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 76-78
Annotation: Recenze.
Article
4
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 79-82
Annotation: Recenze.
Article
5
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 94-97
Annotation: Recenze.
Article
6
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 97-99
Annotation: Zhodnocení některých reprintů vydaných v poslední době.
Article
7
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 110-111
Annotation: Polemika s článkem A. J. L. o časopisu Listy (Hospodářské noviny 12. 3. 2004, příloha).
Article
8
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 111
Annotation: Glosa k příloze věnované poezii; M. Špirit zvažuje hranici mezi grafomanií a naivistickou tvorbou.
Article
9
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 111-114
Annotation: Zamyšlení nad Tesařovými texty, zejména nad předmluvou Cesta za dýmem otčiny a hledání víry v knize V. T. Cesty k domovu 1939-1945.
Article
10
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 114
Annotation: Glosa ke strategii redakce Souvislostí - jedná se o otištění nesouhlasu M. C. Putny (S č. 2/04) s recenzí M. Pokorného (S č. 2/03) bez redakčního...
Article
11
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 115
Annotation: Glosa o rubrice Překladatel (s podtitulem Co by řekli, kdyby chtěli, uměli a směli mluvit jako lidé) - na ukázku uvedena "přeložená" věta A....
Article
12
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 115
Annotation: Glosa k šifrám, používaným v KP RR, ke kterým se uvedení autoři stavějí, jako kdyby nevěděli, o koho se jedná.
Article
13
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 124-128
Annotation: Polemika s kritikou šifry M (M. Špirit) Justova článku o knize M. R.-Ranického (Divadelní noviny 5/04), s kritikou šifry R (R. Krumphanzl) Jana...
Article
14
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 134-156
Annotation: Bibliografie s předmětovým rejstříkem.
Article
15
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 8-12
Annotation: Rozbor novely.
Article
16
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 44-53
Annotation: Glosy; mj. o pražské výstavě.
Article
17
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 72-75
Annotation: Recenze.
Article
18
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 75-77
Annotation: Recenze; jde o zkrácenou verzi textu M. Hyblera, který vyšel ve sborníku k narozeninám Z. Vašíčka (nákladem Terezie Pokorné v počtu 12 číslovaných...
Article
19
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 111-116
Annotation: Rozhovor.
Article
20
...1211-118X...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 118
Annotation: Nekrolog.
Article