By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 66, 2017, č. 3, s. 257-264
Annotation: Studie o zobrazení Ostravy v poezii J. Kaluse, P. Bezruče a Č. Ostravického (a jiných slezských básníků).
Article
2
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 66, 2017, č. 3, s. 273-278
Annotation: Medailon knihkupce a vydavatele A. Perouta.
Article
3
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 66, 2017, č. 3, s. 288-290
Annotation: Recenze.
Article
4
5
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 67, 2018, č. 1/3, s. 167-192; roč. 68, 2019, č. 1, s. 72-83; č. 2, s. 183-190
Annotation: Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981-1992, doplněná úvodním komentářem L. Martinka.
Article
6
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 67, 2018, č. 1/3, s. 257-258
Annotation: Recenze.
Article
7
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 61, 2012, č. 1, s. 33-47
Annotation: Studie, mj. o přínosech K. Čermáka a K. V. Adámka k rozvoji muzeí v jejich regionech i v celé zemi.
Article
8
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 61, 2012, č. 1, s. 49-58
Annotation: Studie o podílu M. Jahna na uměleckém dění na Moravě první třetiny 20. století.
Article
9
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 61, 2012, č. 1, s. 59-64
Annotation: Studie o rodinných a jiných vazbách J. Kainara ke slezskému regionu a o jejich stopách v jeho díle.
Article
10
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 60, 2011, č. 2, s. 191-194
Annotation: O ohlasu Máchova díla v literárním životě Krnovska a tamních autorů v 2. polovině 20. století.
Article
11
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 60, 2011, č. 1, s. 85-95
Annotation: Studie o archivních pramenech ke slezskému lidovému vypravěčství a písním.
Article
12
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 60, 2011, č. 1, s. 99-100
Annotation: Nekrolog o P. Holém, zaměřený především na jeho kritickou a publicistickou činnost na poli výtvarného umění.
Article
13
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 60, 2011, č. 3, s. 288-289
Annotation: Vzpomínka na vlastní působení autora ve Slezském zemském muzeu a tamním časopise.
Article
14
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 61, 2012, č. 2, s. 141-151
Annotation: Životopisná studie.
Article
15
...1211-3131...
In: Časopis slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 52, 2003, č. 1, s. 94-95
Annotation: Medailon.
Article
16
...1211-3131...
In: Časopis slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 52, 2003, č. 2, s. 97-125
Annotation: Studie s kapitolami, mj. Vyhlídalova národopisná a literární činnost, Národopisné a beletristické črty z pruského Slezska.
Article
17
...1211-3131...
In: Časopis slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 53, 2004, č. 1, s. 43-70
Annotation: Studie s kapitolami, mj. Vyhlídalova národopisná a literární činnost, Národopisné a beletristické črty z pruského Slezska.
Article
18
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 53, 2004, č. 2, s. 127-130
Annotation: Rozbor novely Proud z knihy V.M. Pluh života.
Article
19
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 51, 2002, č. 1, leden/duben, s. 95
Annotation: Recenze.
Article
20
...1211-3131...
In: Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 54, 2005, č. 3, s. 284-290
Annotation: Studie o životě a díle.
Article