By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 60, 2018, č. 2, s. 86-90
Annotation: Recenze na autobiografii P. Olivy "Osudy mé rodiny".
Article
2
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 61, 2019, č. 1, s. [168]-190
Annotation: Studie věnovaná analýze překladů Ovidiovy poezie do češtiny, důraz je věnován básnickým formám a metru, přiloženy jsou ukázky různých...
Article
3
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 44, 2002, č. 1/2, s. 104-105
Annotation: Recenze.
Article
4
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 44, 2002, č. 1/2, s. 115-117
Annotation: Recenze.
Article
5
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 41, 1999, č. 1/2, s. 87-88
Annotation: Referát z konference.
Article
6
7
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 42, 2000, č. 1/2, s. 89-90
Annotation: Nekrolog.
Article
8
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 42, 2000, č. 1/2, s. 99-111
Annotation: Bibliografie s anotovanými záznamy.
Article
9
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 42, 2000, č. 1/2, s. 157-158
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
10
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 40, 1998, č. 1/2, s. 142-144
Annotation: Recenze sboríku z mezioborového sympozia; též příspěvky okrajově se týkající literatury a národní kultury.
Article
11
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 40, 1998, č. 1/2, s. 144-147
Annotation: Recenze sboríku z mezioborového sympozia; též příspěvky týkající literatury a národní kultury.
Article
12
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 40, 1998, č. 1/2, s. 147-152
Annotation: Recenze sborníku z akce; též s referátem V. Macury o genezi hesel na prezidentské standartě.
Article
13
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 47, 2005, č. 1/2, s. 90-92
Annotation: Informativní článek o projektech Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Article
14
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 47, 2005, č. 1/2, s. 80-84
Annotation: Edice 4. kapitoly níže zmíněného cestopisu s úvodní poznámkou a poznámkovým aparátem.
Article
15
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 47, 2005, č. 1/2, s. 43-53
Annotation: Studie k české cestopisné literatuře 18. století, zejm. podrobný rozbor níže zmíněného cestopisu vycházející z příprav jeho kritické edice.
Article
16
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 47, 2005, č. 1/2, s. 139-140
Annotation: Recenze sedmého svazku níže zmíněného sborníku.
Article
17
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 49, 2007, s. 87-88
Annotation: Referát o konferenci s tématem Klášterní vzdělanost a její význam pro českou a evropskou kulturu.
Article
18
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 49, 2007, s. 77-81
Annotation: Životopisný portrét J. Nechutové (klasické filoložky a badatelky v oblasti české latinsky psané středověké literatury) při příležitosti...
Article
19
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 49, 2007, s. 74-76
Annotation: Životopisný portrét klasické filoložky a překladatelky E. Kuťákové při příležitosti jejích sedmdesátých narozenin.
Article
20
...1211-3379...
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 48, 2006, č. 1/2, s. 74-89
Annotation: Přehled názvů závěrečných prací týkajících se dějin starověku a klasické filologie obhájených na českých a slovenských univerzitách,...
Article