By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 95, 2019, č. 12, s. [6]
Annotation: Modlitba k tématu čísla.
Article
2
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 96, 2020, č. 1, s. [6]
Annotation: Modlitba k tématu čísla.
Article
3
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 96, 2020, č. 1, s. 42-43
Annotation: Recenze na román A. Mornštajnové "Hana".
Article
4
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 11, s. [6]
Annotation: Modlitba k tématu čísla.
Article
5
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 11, s. 47
Annotation: Báseň věnovaná P. Smetanovi.
Article
6
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 11, s. 50-51
Annotation: Článek tematizující přípravu nového evangelického zpěvníku, zmiňována je tradice kancionálů, chvalozpěvů a křesťanské poezie.
Article
7
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 11, s. 56-57
Annotation: Recenze na soubor novel "Šumavská trilogie" F. Hobizala.
Article
8
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 11, s. 57-58
Annotation: Recenze antologie modliteb, kterou připravili L. Ridzoňová, I. Květoňová a O. Macek.
Article
9
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 9, s. [6]
Annotation: Modlitba k tématu čísla.
Article
10
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 9, s. 51-52
Annotation: Recenze na autobiografii T. Halíka "To že byl život?".
Article
11
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 9, s. 52
Annotation: Recenze na sbírku básní N. Dvořákové, poprvé vydanou po padesáti letech; zmíněno scénické provedení v rámci pořadu "Umlčený hlas" ve Viole...
Article
12
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 10, s. [6]
Annotation: Modlitba k tématu čísla.
Article
13
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 10, s. 48-49
Annotation: Recenze na soubor textů z období 16. a 17. století pojednávající o historii Jednoty bratrské.
Article
14
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 80, 2004, č. 14, s. 8-9
Annotation: Fejeton.
Article
15
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 87, 2011, č. 9, s. 36-37
Annotation: Článek o písni Ježíši, světlo života a o sbírce písní F. Sušila; s otiskem písně na s. 37.
Article
16
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 7/8, s. 45-47
Annotation: Článek zachycující proměny evangelického zpěvníku, mj. se věnuje textovým úpravám písní.
Article
17
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 7/8, s. 62-63
Annotation: Recenze na knihu rozhovorů spisovatele A. Palána se šumavskými poustevníky.
Article
18
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 7/8, s. 64
Annotation: Modlitba.
Article
19
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 7/8, s. [6]
Annotation: Modlitba k tématu čísla.
Article
20
...1211-6793...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 7/8, s. 8-11
Annotation: Článek, který podává autentické vzpomínky J. Mazla na historii Husova domu v Praze a knihkupectví Kalich.
Article