By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 11, 2004, č. 4/12, 30. 4.-31. 12., s. 71-73
Annotation: Referát.
Article
2
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 11, 2004, č. 4/12, 30. 4.-31. 12., s. 73-74
Annotation: Medailon.
Article
3
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 11, 2004, č. 4/12, 30. 4.-31. 12., s. 74-77
Annotation: Rozhovor.
Article
4
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 9, 30. 9., s. 25-28
Annotation: Referát o kongresu a české účasti v něm.
Article
5
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 9, 30. 9., s. 69-70
Annotation: Recenze.
Article
6
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 9, 30. 9., s. 74
Annotation: Závěrečná z glos Hudebního zápisníku M. Štědroně (s. 72-74); o spolupráci J. Skácela s divadlem Husa na provázku; s citací nepublikované...
Article
7
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 10, 31. 10., s. 81
Annotation: Závěrečná z recenzních glos Hudebního zápisníku M. Štědroně (s. 80-81).
Article
8
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 10, 31. 10., s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
9
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 10, 31. 10., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
10
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 11, 2004, č. 1, 31. 1., s. 16-17
Annotation: Medailon rusisty k jeho padesátinám.
Article
11
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 11, 2004, č. 2, 29. 2., s. 49-51
Annotation: Dvě slovníkové stati, první (historicko přehledová, s. 49-50) s názvem Humor - pojem, druhy, oblasti, druhá (monografická, s. 50-51) s názvem...
Article
12
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 11, 2004, č. 2, 29. 2., s. 43-44
Annotation: Recenze v rubrice Nové knihy.
Article
13
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 11, 2004, č. 3, 31. 3., s. 48-50
Annotation: Soubor recenzních glos v rubrice Hudební zápisník Miloše Štědroně.
Article
14
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 12, 31. 12., s. 33
Annotation: První ze souboru recenzních glos.
Article
15
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 12, 31. 12., s. 21-23
Annotation: Recenze upozorňující též na autorův samizdat Zápisky politického vězně (pseud. Antonín Kačer).
Article
16
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 12, 2005, č. 1, 31. 1., s. 42-43
Annotation: Recenze všímající si mj. studie K. Kovářové o hře M. Uhdeho Král-Vávra, studie V. Ambros o pražském německém divadle a T. Syrovátky o kauzalitě.
Article
17
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 12, 2005, č. 1, 31. 1., s. 53-54
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. o Kunderově bilingvní bibliofilii.
Article
18
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 8, 2001, č. 10, 31. 10., s. 45-46
Annotation: Referát o konferenci spolupořádané Komisí poetiky a stylistiky Mezinárodního komitétu slavistů.
Article
19
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 8, 2001, č. 10, 31. 10., s. 36-37
Annotation: Recenze.
Article
20
...1211-6866...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 8, 2001, č. 10, 31. 10., s. 9-11
Annotation: Medailon zakladatele slovakistiky na brněnské univerzitě.
Article