By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 35, 1. 9., s. 6
Annotation: O celoročním stipendijním pobytu P.B. v Berlíně; s mezititulky Nachts schreibt er Gedichte, Lyrik zum Riechen und Spüren, Impressionen aus Berlin.
Article
2
3
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 36, 8. 9., příl. Prager Tagblatt, s. 13 a 15
Annotation: Článek.
Article
4
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 40, 6. 10., příl. Literatur & Musik, s. 1
Annotation: Recenze tří starších stifterovských monografií.
Article
5
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 40, 6. 10., příl. Literatur & Musik, s. 14
Annotation: Recenze.
Article
6
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 40, 6. 10., příl. Literatur & Musik, s. 14
Annotation: Recenze.
Article
7
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 40, 6. 10., příl. Literatur & Musik, s. 14
Annotation: Recenze.
Article
8
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 40, 6. 10., příl. Literatur & Musik, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
9
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 40, 6. 10., příl. Literatur & Musik, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
10
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 47, 24. 11., s. 7
Annotation: Medailon u příležitosti chystaného německého vydání Topolova posledního románu s mezititulky Wenn Havel ruft, Anregungen bei Grass; připojena...
Article
11
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 50, 15. 12., příl. Prager Tagblatt, s. 18
Annotation: Medailon v Praze určitý čas žijícího rakouského autora.
Article
12
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 51/52, 22. 12., příl. Literatur & Musik, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
13
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 51/52, 22. 12., příl. Literatur & Musik, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
14
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 51/52, 22. 12., příl. Literatur & Musik, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
15
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 51/52, 22. 12., příl. Literatur & Musik, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
16
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 51/52, 22. 12., příl. Literatur & Musik, s. 12
Annotation: Recenze česko-anglického vydání.
Article
17
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 51/52, 22. 12., příl. Literatur & Musik, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
18
19
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 15, 2006, č. 3, 19. 1., příl. Stadtmagazin, s. 19
Annotation: Fejeton o sochařských portrétech K.H. Máchy, J. Nerudy, F. Palackého, J. Haška a F. Kafky v Praze.
Article
20
...1211-6998...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 15, 2006, č. 1/2, 12. 1., příl. Prager Tagblatt, s. 13
Annotation: Medailon u příležitosti udělení vysokého německého státního vyznamenání Grosses Verdienstkreuz mit Stern.
Article