By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
4
5
7
8
9
10
...1211-9164...
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada literárněvědná (A). -- ISSN 1211-9164. -- Roč. 4, 2002, č. 4, s. 116-119
Annotation: Srovnání Erbenovy pohádky s Švankmajerovou filmovou adaptací.
Article
13
...1211-9164...
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada literárněvědná (A). -- ISSN 1211-9164. -- Roč. 4, 2002, č. 4, s. 134-152
Annotation: Edice korespondence z r. 1919.
Article
14
15
16
17
18
19
...1211-9164...
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada literárněvědná (A). -- ISSN 1211-9164. -- Roč. 4, 2002, č. 4, s. 177-178
Annotation: Recenze sborníku ze stejnojmenné konference.
Article
20
...1211-9164...
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada literárněvědná (A). -- ISSN 1211-9164. -- Roč. 3, 2001, č. 3, s. 47-53
Annotation: Zamyšlení nad dílem J. Zeyera, inspirované konstatováním jednoho z prvních zeyerovských monografistů F. V. Krejčího, že J. Z. byl "nejvyslovenějším...
Article