By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 25, 2012, s. 251-260
Annotation: Životopisná studie. S fot. (s. 250, 252, 254). Citováno z korespondence. Resumé na s. 280.
Article
2
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 25, 2012, s. 283-284
Annotation: Medailon historika a publicisty Z. Beneše u příležitosti jeho 60. narozenin.
Article
3
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 25, 2012, s. 336-339
Annotation: Zpráva o činnosti Pekařovy společnosti Českého ráje v roce 2011; zejm. k akcím pořádaným u příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena...
Article
4
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 25, 2012, s. 351-353
Annotation: Recenze.
Article
5
7
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 17, 2004, s. 115-132
Annotation: Studie mapující přítomnost hory Kozákov v českém umění.
Article
8
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 17, 2004, s. 166-208
Annotation: Předmluva k edici oboustranné korespondence historiků J. V. Šimáka a A. Rezka, resp. J. V. Šimáka a J. Kalouska.
Article
9
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 17, 2004, s. 229-230
Annotation: Článek představující kroniku rodu Schlesingerů a obce Rokytnice nad Jizerou, vedenou od roku 1718 do roku 1923.
Article
10
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 16, 2003, s. 78-99
Annotation: Studie o zakládajících členech, dopisovatelích a odběratelích Matice české z východních Čech.
Article
11
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 16, 2003, s. 299-300
Annotation: Zpráva o činnosti.
Article
12
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 16, 2003, s. 339-340
Annotation: Recenze.
Article
13
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- R. 2001, č. 14, s. 91-108
Annotation: Životopisná studie.
Article
14
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- R. 2001, č. 14, s. 286-287
Annotation: Přehled činnosti za rok 2000.
Article
15
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- R. 2001, č. 14, s. 307-308
Annotation: Recenze.
Article
16
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- R. 2001, č. 14, s. 319-320
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
17
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 12, 1999, s. 23-36
Annotation: Životopisná studie, též rozbor Kramářových pamětí.
Article
18
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 12, 1999, s. 65-92
Annotation: Životopisná studie, též o jejich literární činnosti.
Article
19
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 12, 1999, s. 225-227
Annotation: Zpráva o činnosti.
Article
20
...1211-975X...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 12, 1999, s. 239-243
Annotation: Životopisná stať a bibliografie.
Article