By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 26, 2018, č. 1, s. 392-393
Annotation: Recenze.
Article
2
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 26, 2018, č. 1, s. 394-395
Annotation: Recenze.
Article
3
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 26, 2018, č. 2, s. 217-239
Annotation: Studie o dějinách Svazu československých novinářů po roce 1945.
Article
4
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 26, 2018, č. 1, s. 118-162
Annotation: Studie; její součástí jsou Pecháčkovy dopisy B. Hroznému, připojena Pecháčkova báseň "Jitro".
Article
5
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 26, 2018, č. 1, s. 425-428
Annotation: Recenze.
Article
6
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Sv. 20/2, 2012, s. 505-515
Annotation: Studie k osobnímu archivu politika, novináře a literáta V. Nového.
Article
7
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Sv. 20/2, 2012, s. 527-529
Annotation: Recenze.
Article
8
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Sv. 20/2, 2012, s. 533-535
Annotation: Recenze.
Article
9
10
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 20, 2012, č. 1, s. 5-31
Annotation: Životopisná studie o M. Stunovi, mj. též ke kulturnímu životu v českých zemích na konci 18. století a dobové cenzuře.
Article
11
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 20, 2012, č. 1, s. 175-202
Annotation: Studie k historii Spolku "Komenský" pro zřízení a vydržování českých škol ve Vídni. Doplněno o obr. příl. (s. 201-202).
Article
12
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 20, 2012, č. 1, s. 369-370
Annotation: Recenze.
Article
13
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 20, 2012, č. 1, s. 384-386
Annotation: Recenze.
Article
14
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 20, 2012, č. 1, s. 411-414
Annotation: Recenze.
Article
15
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 20, 2012, č. 1, s. 421-422
Annotation: Recenze.
Article
16
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Sv. 12, 2004, s. 5-41
Annotation: Přehledová stať; s obr. příl. (s.42-44).
Article
17
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Sv. 12, 2004, s. 94-120
Annotation: Studie (též mj. o korespondenci E. Alberta s TGM); v příloze (s. 121-142) je otištěna chronologicky řazená korespondence z let 1880-1900, s Ediční...
Article
18
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Sv. 9, 2001, s. 114-129
Annotation: Přehledová stať o archivech českých novinářských organizací (v srpnu 1999 přešly jako Archiv Syndikátu českých novinářů do odborné archivní...
Article
19
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Sv. 9, 2001, s. 132-138
Annotation: Informativní stať o současné podobě Archivu Syndikátu českých novinářů (spravovaného od srpna 1999 Státním ústředním archivem); článek...
Article
20
...1211-9768...
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Sv. 9, 2001, s. 222-267
Annotation: Studie; s přílohami (včetně seznamu členů a účastníků schůzí spolku), s. 240-263.
Article