By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 55, 2018, č. 2, s. 129
Annotation: Anotace.
Article
2
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 56, 2019, č. 3, s. 185-188
Annotation: Článek o zálibě K. Havlíčka Borovského ve včelařství, které bylo jedním z hlavních témat korespondence spisovatele s bratrem Františkem...
Article
3
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, 2013, č. 2, s. 148
Annotation: Článek o sekeromlatu z pozůstalosti M. Alše.
Article
4
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, 2013, č. 2, s. 102-127
Annotation: Studie k fungování bělohorského mýtu ve výtvarném umění a literatuře 19. století, mj. k recepci jezdeckého portrétu K. Bonaventury Buquoye,...
Article
5
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 49, 2012, č. 4, s. 291-293
Annotation: Medailon výtvarníka a literáta V. Holuba u příležitosti 100. výročí jeho narození; mj. k akcím pořádaným ve výročním roce 2012; s fot....
Article
6
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, 2013, č. 1, s. [1]
Annotation: Úvodník k 1. číslu 50. ročníku časopisu.
Article
7
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, 2013, č. 1, s. 51-54
Annotation: Článek; mj. k literárním odkazům na krajinu Volyňska a okolí Vlachova Březí a dílo J. Bursy.
Article
8
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, 2013, č. 1, s. 65-67
Annotation: Životopisný portrét u příležitosti 110. výročí narození vydavatele a etnografa O. Junka v roce 2012. Doplněno o fot. příl. (s. 68-72).
Article
9
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 49, 2012, č. 2, s. 143-148
Annotation: Studie.
Article
10
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 49, 2012, č. 3, s. 190-194
Annotation: Studie upozorňuje na zmínky o Kleti v díle K. H. Máchy, E. Krásnohorské, O. Mokrého a J. Žáka (obsaženy citace úryvků z jejich textů); s obr....
Article
11
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 42, 2005, č. 2, s. 106-113
Annotation: Studie, pojednáno je o misálech kaplickém, slověnickém, z Bavorova, "zlatokorunském" kánonovém listu a jednom zlomku misálu, následují kapitoly...
Article
12
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 42, 2005, č. 2, s. 126-128
Annotation: Článek o okolnostech zániku táborského městského archivu na konci čtyřicátých let 19. století.
Article
13
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 42, 2005, č. 2, s. 142-144
Annotation: Referát o výstavě.
Article
14
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 42, 2005, č. 3, s. 150-151
Annotation: Nekrolog za R. Teclem.
Article
15
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 42, 2005, č. 3, s. 199-201
Annotation: Studie.
Article
16
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 42, 2005, č. 3, s. 225-226
Annotation: Portrét nakladatele, cestovatele a publicisty V. A. Nováka.
Article
17
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 42, 2005, č. 4, s. 280-294
Annotation: Pokračování studie se soustředí k popisu Slověnického misálu.
Article
18
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 42, 2005, č. 4, s. 300-312
Annotation: Portrét F. Fargy.
Article
19
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 41, 2004, č. 3, s. 240-271
Annotation: Komentovaná edice korespondence administrativního charakteru.
Article
20
...1212-0596...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 41, 2004, č. 4, s. 350-351
Annotation: Článek upozorňující na význam studia archivních souborů.
Article