By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 25, 2018, č. 3, s. [50]-57
Annotation: Sken Boudníkova dopisu J. H. Kocmanovi s úvodní Kocmanovou vzpomínkou na setkání s dílem i osobou V. Boudníka.
Article
2
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 25, 2018, č. 4, s. 3-8
Annotation: Článek o okolnostech, jež vedly A. Diviše k tvorbě ilustrací Erbenových balad z "Kytice"; připojeny jsou ukázky ilustrací, rukopis Erbenovy básně...
Article
3
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 25, 2018, č. 4, s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
4
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 27, 2020, č. 1, s. [58]-59
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 58).
Article
5
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 27, 2020, č. 1, s. 60-61
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 60).
Article
6
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 27, 2020, č. 2, s. [40]-41
Annotation: Komentář k obrazu.
Article
7
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 27, 2020, č. 2, s. [50]-57
Annotation: Soubor básní a próz J. E. Friče; připojeny úvodní esej I. Fice (s. 51-52) a poznámka (s. 57).
Article
8
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 27, 2020, č. 2, s. [58]-59
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 58).
Article
9
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 27, 2020, č. 2, s. [60]-61
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 60).
Article
10
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 20, 2013, č. 3, s. 56
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o P. Z., připojená k ukázce z jeho tvorby (s. 56-57).
Article
11
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 20, 2013, č. 3, s. 58
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o V. B., připojená k ukázce z jeho tvorby (s. 58-59).
Article
12
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 5, 1997, č. 1, leden/únor, s. 24-26
Annotation: Výbor čtyř dopisů ze srpna 1924 - prosince 1925 z připravované knižní edice (Zlín, nakl. Archa).
Article
13
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 5, 1997, č. 1, leden/únor, s. 28
Annotation: Biografická poznámka k otištěnému výboru z básní v rubrice Z díla básníků (s. 28-29).
Article
14
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 19, 2012, č. 3, s. 56
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o V. Š., připojená k ukázce z jeho tvorby (s. 56-57).
Article
15
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 19, 2012, č. 3, s. 58
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o P. O., připojená k ukázce z jeho tvorby (s. 58-59).
Article
16
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 20, 2013, č. 1, s. 56
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o L. F. Piperkovi, připojená k ukázce z jeho tvorby (s. 56-57).
Article
17
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 20, 2013, č. 1, s. 58
Annotation: Biografická poznámka o F. H., připojená k ukázce z jeho tvorby (s. 58-59).
Article
18
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 20, 2013, č. 1, s. 50-55
Annotation: O spolupráci K. Teigeho na disertaci M. Susové-Vaverkové, věnované českému literárnímu surrealismu; s ukázkami z korespondence mezi ní, Teigem...
Article
19
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 20, 2013, č. 1, s. 23-25
Annotation: Rozhovor, především o jeho výtvarné tvorbě a kurátorské práci.
Article
20
...1212-1398...
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 19, 2012, č. 4, s. 58
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o M. H., připojená k ukázce z jeho tvorby (s. 58-59).
Article