By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 2, leden 1997, s. 11-12
Annotation: Předmluva připravované slovníkové publikace. Připojeny (s. 13) Ukázky hesel autorů spjatých s PdF UP v Olomouci: J. Dadák, M. J. Stöhr, F. Všetička.
Article
2
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 2, leden 1997, s. 4-6
Annotation: Úvaha v rubrice Slovo o sobě.
Article
3
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 2, leden 1997, s. 14-15
Annotation: O posledních sbírkách J. Daehneho.
Article
4
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 3, březen 1997, s. 4-5
Annotation: Reportáž o chodu nakladatelství.
Article
5
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 3, březen 1997, s. 10
Annotation: Medailon básnícího fotografa; s ukázkami jeho básní (s. 11).
Article
6
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 3, březen 1997, s. 12-14
Annotation: Medailon.
Article
7
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 3, březen 1997, s. 21-22
Annotation: Referát o jeho autorském večeru Trnová dívka (podle připravované knihy indiánských příběhů toho názvu) (Olomouc, 5. 2.).
Article
8
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 3, březen 1997, s. 23-24
Annotation: Referát o besedě se studenty Pedagogické fakulty v Olomouci 24. 2.
Article
9
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 52-61
Annotation: S poznámkou Rozhovor se odehrál v únoru 1998 na University of California, Irvine, vyšel in: Anthropoetics 3, No. 2, 1997/98.
Article
10
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 63-84
Annotation: S kapitolami Otcovy problémy a příběh habilitace, Rodinné vztahy, atmosféra domova, žena a matka, Witkacy a kulturní život v Toruni, Křest dětí...
Article
11
12
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 120-131
Annotation: Překlad kapitoly Die epische Fiktion; s předmluvou J. Schneidera.
Article
13
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 132-134
Annotation: Studie odkazující k tématu České literatury č. 6/1997.
Article
14
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 166-179
Annotation: Studie s hlavními kapitolami Jsou fikční světy možné světy?, Možné světy jako klíč k sémiotizaci modelů světa.
Article
15
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 180-181
Annotation: Recenze.
Article
16
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 181-183
Annotation: Recenze.
Article
17
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 184-185
Annotation: Recenze.
Article
18
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 187-189
Annotation: Recenze zmiňující podrobněji osobnost monografisty; kriticky o dalších dvou pracích o A. Musilovi.
Article
19
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 189-191
Annotation: Recenze.
Article
20
...1212-5547...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 191-196
Annotation: Recenze, zmiňující mj. německá březinovská bádání.
Article