By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 5, září/říjen, s. 22
Annotation: Nekrolog.
Article
2
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 56, 2019, č. 1, leden/únor, s. 4-5
Annotation: Úvodník, ve kterém autorka mj. vzpomíná na L. Munzara, který se zúčastnil festivalu Šrámkova Sobotka s pořadem "U Splavu okouzlených slov".
Article
3
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 56, 2019, č. 1, leden/únor, s. 5-6
Annotation: Reportáž ze Šrámkovského matiné (20. 1. 2019), jehož tématem byly život a dílo Karla Čapka. Přednášku mj. přednesl J. Bílek a J. Kettner.
Article
4
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 56, 2019, č. 1, leden/únor, s. 19-20
Annotation: Článek představuje program celostátní akce na podporu čtenářství - Březen měsíc čtenářů - v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce.
Article
5
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 56, 2019, č. 1, leden/únor, s. 24-25
Annotation: Nekrolog J. Šrámka.
Article
6
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 56, 2019, č. 1, leden/únor, s. 24
Annotation: Vzpomínka na E. Seemannovou, která vedla Recitační studio Šrámkova domu (RSŠD).
Article
7
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 56, 2019, č. 1, leden/únor, s. 25
Annotation: Vzpomínka na rozhovor s L. Munzarem, který se týkal festivalu Šrámkova Sobotka a samotného města Sobotka.
Article
8
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 56, 2019, č. 2, březen/duben, s. [1]
Annotation: Poděkování K. Bílkovi za jeho celoživotní práci pro region Český ráj a město Sobotka; připojen úryvek z básně.
Article
9
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 2, březen/duben, s. 9
Annotation: Článek vysvětluje zvolení tématu pro 62. ročník festivalu Šrámkova Sobotka, kterým bude: Čas v nás.
Article
10
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 2, březen/duben, s. 11
Annotation: Článek shrnuje vztah A. Fetterse k Sobotce a festivalu Šrámkova Sobotka. Autor vyzdvihuje především Fettersovu mnohaletou aktivní účast na pořádání...
Article
11
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 2, březen/duben, s. 11-12
Annotation: Medailon V. Merhauta.
Article
12
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 2, březen/duben, s. 13-14
Annotation: Vzpomínka na F. Frýbu.
Article
13
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 3, květen/červen, s. 1
Annotation: Báseň.
Article
14
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 3, květen/červen, s. 8
Annotation: Úvodník, který vysvětluje, proč je třetí číslo r. 2018 uvedeno básní s tématem čas. Ten je totiž tématem i 62. ročníku festivalu Šrámkova...
Article
15
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 3, květen/červen, s. 9-10
Annotation: Článek, ve kterém organizátoři festivalu vysvětlují téma 62. ročníku, kterým je "Čas v nás".
Article
16
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 2, březen/duben, s. 15-16
Annotation: Rozhovor mj. o jeho vlastivědných pracích týkajících se Sobotecka.
Article
17
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 3, květen/červen, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
18
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 4, červenec/srpen, s. 18-19
Annotation: Článek o průběhu akce "Noc s Andersenem" v Sobotce a o tom, co museli dětští čtenáři splnit, aby se jí mohly zúčastnit.
Article
19
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 4, červenec/srpen, s. 21
Annotation: Vzpomínka na setkávání s V. Komárkem a na vytváření občasníku OKNO vydávaného pro přátele Komárkovy grafiky.
Article
20
...1212-7906...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 4, červenec/srpen, s. 22
Annotation: Fotogalerie prezentuje ve zkratce život K. Samšiňáka, kterého si Zpravodaj připomíná u příležitosti deseti let od jeho úmrtí.
Article