By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1213-2144...
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 53, 2004, č. 7, s. 113-115
Annotation: Příspěvek přednesený na vědeckém zasedání k uctění památky prof. Hrabáka; o autorově rozdílném pojetí Hrabákova termínu pololidová...
Article
2
...1213-2144...
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 55, 2006, č. 9, s. 31-43
Annotation: Studie, s kapitolami: Scenerie města; Periferie a okno; Pokoj: intimita a město; Závěrem.
Article
3
...1213-2144...
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 2, 15. 12., s. 130-155
Annotation: Studie pojednává o vzniku a metodách tzv. moravské kritiky v 80. letech 19. století. Dále se autor věnuje problematice vymezení literární periferie...
Article
4
...1213-2144...
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 2, 15. 12., s. 159-165
Annotation: Rozhovor s J. Dlaskem mj. o specifikách literárního pole menšinové literatury a úloze literárního kritika v takovémto poli.
Article
5
...1213-2144...
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 2, 15. 12., s. 81-108
Annotation: Studie představuje almanach "April", uvádí jeho vznik do historického kontextu a následně se zaměřuje na jeho kritické přijetí. Autor pak v...
Article
6
...1213-2144...
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 25. 6. s. 147-149
Annotation: Medailon literárního vědce V. Válka.
Article
8
...1213-2144...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 57, 2008, č. 11, s. 15-24
Annotation: O vztahu zakladatele Maďarského národního muzea a Zemské Széchényiho knihovny k Čechám a Moravě a o jeho stycích mj. s uvedenými osobnostmi.
Article
9
10
...1213-2144...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 12, 2009, č. 1/2, s. 33-53
Annotation: Studie.
Article
11
...1213-2144...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 57, 2008, č. 11, s. 57-69
Annotation: S Úvodem a s kapitolami: Hermeneutické paradigma; Bible a náboženská hermeneutika; K otázce rozumění; Závěry.
Article
13
...1213-2144...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 57, 2008, č. 11, s. 47-55
Annotation: Teoretická studie o samizdatu a "tamizdatu" (tamizdat = texty vracející se do zemí svého původu).
Article
14
...1213-2144...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 12, 2009, č. 1/2, s. 117-122
Annotation: Studie.
Article
15
...1213-2144...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 56, 2007, č. 10, s. 195-200
Annotation: Komentář k výsledkům dvou anket uspořádaných časopisem Iniciály v letech 1992 a 1993 mezi renomovanými literárními osobnostmi; anketní otázky...
Article
16
...1213-2144...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 56, 2007, č. 10, s. 185-193
Annotation: Recenze tří uvedených knih o pouti ke sv. Jakubovi do španělské Compostely.
Article
18
19
...1213-2144...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 56, 2007, č. 10, s. 37-46
Annotation: Demonstrováno na textu "Tady nebudu" (a jeho překladů do němčiny) ze sbírky J. Pížla Vodní hry; se závěrečnými kapitolkami: Ověřování...
Article
20
...1213-2144...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 56, 2007, č. 10, s. 173-182
Annotation: Analýza narativních postav pomocí narativní gramatiky (vycházející mj. z V. J. Proppa, A. J. Greimase a T. Todorova), fikčního narativu a narativních...
Article