By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550x. -- Roč. 81 (6), 1958, č. 1, červen, s. 69-79; č. 2, listopad, s. 179-193
Annotation: Studie o literatuře a vzdělanosti doby Karla IV. s úryvky dobových děl. Autor předkládá teorii, že autorem Quadripartitu je Mistr Řehoř.
Article
2
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 1 (76), 1953, č. 2, listopad, s. 171-181
Annotation: Studie o Králově bádání o metrice a gramatice.
Article
3
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 75, 1951, č. 2, 25. 7., s. 135-136
Annotation: Autor otiskuje Vrchlického báseň Švandovy dudy s úpravami, které učinil Jakub Seifert, aby se mu báseň lépe recitovala.
Article
4
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 75, 1951, č. 2, 25. 7., s. 150-151
Annotation: Recenze.
Article
5
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 75, 1951, č. 2, 25. 7., s. 151-153
Annotation: Recenze.
Article
6
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 1 (76), 1953, č. 2, listopad, s. 189-193
Annotation: Edice korespondence Josefa Krále a Otmara Vaňorného: 30 dopisů a 12 korespondenčních lístků převážně z let 1888-1909.
Article
7
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 75, 1951, č. 3/4, 29. 8., s. 190-203
Annotation: Recenze.
Article
8
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 75, 1951, č. 5/6, 30. 9., s. 316-317
Annotation: Recenze.
Article
9
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 1, s. 27-35
Annotation: Autor píše o návštěvě G. E. Lessinga v Praze roku 1775 a o vlivu jeho myšlení na Josefa Dobrovského.
Article
10
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 1, s. 35-36
Annotation: Topografické poznámky ke dvěma zněním Tylových "Dobrodruhů"
Article
11
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 1, s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
12
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 1, s. 53-54
Annotation: Recenze.
Article
13
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 2, s. 116-125
Annotation: Stať o přínosu Zdeňka Nejedlého pro literární historii a o jeho bádání např. o Aloisi Jiráskovi, Bedřichu Smetanovi či Boženě Němcové....
Article
14
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 2, s. 125-129
Annotation: Stať o Vrchlického Loutkách s přiloženými úryvky z díla. Autor přibližuje hlavního hrdinu Milkoviče, kterého srovnává s Jaroslavem Vrchlickým.
Article
15
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 2, s. 147-148
Annotation: Recenze.
Article
17
18
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 70, 1946, č. 2, s. 139
Annotation: Recenze.
Article
19
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 4, s. 295-298
Annotation: Recenze.
Article
20
...1213-550X...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 4, s. 302-303
Annotation: Recenze.
Article