By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2012, č. 42, prosinec, s. 101-120
Annotation: Studie o hereckých školách založených E. F. B. a jeho další pedagogické činnosti v oblasti divadla.
Article
2
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2005, č. 13, září, s. 121-129
Annotation: O české recepci veršové formy od K. H. Máchy, J. Vrchlického a jeho pokračovatelů (A. Klášterský, B. Kaminský aj.), k Čapkovým překladům...
Article
3
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2005, č. 14, prosinec, s. 60-77
Annotation: Studie.
Article
4
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2004, č. 10, prosinec, s. 71-86
Annotation: Studie o hře a jejích interpretacích, mj. od L. Klímy, A. Matušky a j.; s kapitolami Masky ve skleněné kouli, Ejhle člověk!, Komedie záměny,...
Article
5
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2005, č. 11, březen, s. 93-107
Annotation: Studie v částech: 1. Strukturalismus a situace [o monografii M.L. Quinna], 2. Od situace ke scénologii [o "scénologických" studiích J. Vostrého...
Article
6
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 6, prosinec, s. 83-105
Annotation: Pokračování deníkových záznamů ze 40. let prokládané aktuálními glosami.
Article
7
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 6, prosinec, s. 48-72
Annotation: Studie o vztahu obou herců s úryvky z dramatických textů a z jejich vzájemné korespondence; v příloze (s. 156-183) otištěna hra O. Scheinpflugové...
Article
8
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 6, prosinec, s. 126-129
Annotation: Esej inspirovaný dramatikou I. Vyskočila a L. Smočka.
Article
9
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2004, č. 7, březen, s. 30-43
Annotation: Studie o čtyřech kapitolách, druhá o hře J. Karáska ze Lvovic.
Article
10
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2004, č. 8, červen, s. 96-110
Annotation: Studie s kapitolami 1. Úvod: Věk stroje, 2: Topos továrny - od metonymie k metafoře, 3. RUR - továrna utopie.
Article
11
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2006, č. 16, červen, s. 123-129
Annotation: Studie dedikovaná Romanu Jakobsonovi; s poznámkou: "Základem tohoto textu, který nám Ivo Osolsobě poskytl ve vlastním českém překladu, byla jeho...
Article
12
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2006, č. 17, září, s. 141-145
Annotation: Recenze.
Article
13
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 3, březen, s. 111-134
Annotation: Pracovní deníkové záznamy z let 1945-46 prokládané glosami z let 2000-03.
Article
14
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 4, červen, s. 103-119
Annotation: Studie.
Article
15
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 5, září, s. 81-85
Annotation: Studie o zájmu A. Sticha o české drama 19. století a jeho textovou výstavbu.
Article
16
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 5, září, s. 86-94
Annotation: Studie; přetištěno z: Divadlo, květen 1967, s. 12-21.
Article
17
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2009, č. 29, září, s. 76-87
Annotation: Studie o ženském prvku v Tylových hrách; s tabulkou Chronologie premiér Tylových her (s. 87).
Article
18
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2010, č. 34, prosinec, s. 40-60
Annotation: Studie; též o ohlasu divadelního a filmového herectví V+W v kritice.
Article
19
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2010, č. 34, prosinec, s. 128-131
Annotation: Studie; proneseno na sympoziu k 120. výročí narození K. Čapka v Divadle na Vinohradech 8. 4. 2009.
Article
20
...1213-8665...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2011, č. 35, březen, s. 108-114
Annotation: Studie podrobněji zmiňující čapkovské studie A. Korda-Petrovicové a Predraga Jirsaka; připojen soupis inscenací.
Article