By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 10 (26), 2003, č. 1/2, únor/březen, s. 26-29
Annotation: Rozhovor.
Article
2
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 10 (26), 2003, č. 3/4, květen/červen, s. 69-74
Annotation: Studie o životě a díle novináře.
Article
3
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 10 (26), 2003, č. 3/4, květen/červen, s. 75-77
Annotation: Článek.
Article
4
5
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 10 (26), 2003, č. 5/6, říjen/prosinec, s. 153-156
Annotation: O básnickém díle J. Brože.
Article
6
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 10 (26), 2003, č. 5/6, říjen/prosinec, s. 198-201
Annotation: Medailon výtvarníka a jeho ženy - básnířky a překladatelky.
Article
7
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 11 (27), 2004, č. 1, březen, s. 45-49
Annotation: Studie o životě a díle básníka, prozaika a publicisty.
Article
8
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 11 (27), 2004, č. 1, březen, s. 50-51
Article
9
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 11 (27), 2004, č. 2, červen, s. 127
Annotation: Poznámka k vydání díla s 33 kresbami Luďka Maňáska.
Article
10
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 11 (27), 2004, č. 3, září, s. 228-229
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
11
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 11 (27), 2004, č. 4, prosinec, s. 263-264
Annotation: Medailon.
Article
12
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 11 (27), 2004, č. 4, prosinec, s. 326
Annotation: Referát.
Article
13
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 6 (22), 1999, č. 1/2, duben, s. 60-61
Annotation: Polemika s úvodem v brožuře O básnících našeho kraje (autor či editor nejmenován), líčícím vznik studie J. Knapa Literární Sobotka před...
Article
14
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 6 (22), 1999, č. 1/2, duben, s. 67
Annotation: Recenze.
Article
15
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 6 (22), 1999, č. 1/2, duben, s. 70
Annotation: Medailon prozaika, překladatele a publicisty.
Article
16
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 6 (22), 1999, č. 1/2, duben, s. 7-13
Annotation: Polemika s názory T. Edela publikovanými in: Pojizerské listy, č. 3-6/1998.
Article
17
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 6 (22), 1999, č. 3/4, červenec/srpen, s. 5-7
Annotation: O devíti sbírkách podještědského básníka J. Brože.
Article
18
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 6 (22), 1999, č. 3/4, červenec/srpen, s. 7-8
Annotation: Medailon.
Article
19
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 7 (23), 2000, č. 1/2, únor/březen, s. 21-24
Annotation: Životopisná studie.
Article
20
...1214-1798...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 7 (23), 2000, č. 1/2, únor/březen, s. 27-28
Annotation: Medailon kulturního pracovníka a autora veršů pro děti.
Article