By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 27-[30]
Annotation: Rozhovor o komiksovém projektu pro děti "Trikolóra" M. Šinkovského.
Article
2
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 31-33
Annotation: Portrét spisovatelky D. Svobodové; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 33).
Article
3
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 4, s. 51-54
Annotation: Rozhovor V. Sovkové s fotografem a básníkem H. Polákem, mj. o jeho básnické tvorbě haiku; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 51, 53).
Article
4
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 4, s. 70
Annotation: Pozvánka na výstavu "Jiří Brdečka a jeho svět" pořádanou v rámci 14. ročníku literárního a filmového festivalu "Město čte knihu" v Šumperku.
Article
5
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 3, s. 42-44
Annotation: Rozhovor s německým spisovatelem G. Sanderem a jeho překladatelkou do češtiny T. Semotamovou u příležitosti návštěvy festivalu Olmützer Kulturtage,...
Article
6
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 3, s. 66
Annotation: Recenze na sbírku básní Z. Švierčkové "Rok má devět měsíců".
Article
7
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 3, s. 67
Annotation: Pozvánka na autorské čtení spisovatelky A. Bolavé konané ve Vědecké knihovně v Olomouci.
Article
8
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 14-16
Annotation: Portrét J. E. Kosiny, zmíněn mj. literární kroužek Olymp; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 16).
Article
9
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 51-52
Annotation: Článek o překladech poezie C. Miłosze do češtiny; připojeny úryvky básní v originále i v překladu a bio-bibliografická poznámka autora článku...
Article
10
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 59-[63]
Annotation: Článek o aforismech spojených medailonem autora knihy aforismů J. Sobotky a recenzí na jeho poslední knihu "Aforismy pro ty, kdo si myslí, že jim...
Article
11
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 64-65
Annotation: Recenze na monografii F. Všetičky o poezii P. Bezruče.
Article
12
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 20-21
Annotation: Článek o vyobrazení J. A. Komenského v učebnicích pro děti u příležitosti 350. výročí jeho úmrtí; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
13
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 22-25
Annotation: Článek obsahující přehled škol, které jsou ozdobeny sochou J. A. Komenského; článek vznikl k 350. výročí jeho úmrtí; připojena bio-bibliografická...
Article
14
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 26-29
Annotation: Článek o slabikářích pro děti pojatý jako historický přehled slabikářů od dob Jana Blahoslava s důrazem na dílo A. Kašpara; připojena bio-bibliografická...
Article
15
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 66-67
Annotation: Recenze na soubor povídek H. Veličkové "Člověk je vinen".
Article
16
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 9, 2012, č. 3, s. 17-19
Annotation: Životopisný článek.
Article
17
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 9, 2012, č. 3, s. 27-32
Annotation: Rozhovor proložený Volkmanovými básněmi.
Article
18
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 9, 2012, č. 3, s. 33-37
Annotation: Životopisná stať k 200. výročí narození.
Article
19
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 9, 2012, č. 3, s. 56-57
Annotation: Článek o 8. ročníku literárního a filmového festivalu Město čte knihu, který začíná 8. 11. a trvá týden.
Article
20
...1214-6420...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 9, 2012, č. 4, s. 23-26
Annotation: Rozhovor s nakladatelem zaměřeným na regionální literaturu.
Article