By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 1, s. 25-28
Annotation: Medailon V. Körnera.
Article
2
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 1, s. 29
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky z jeho básnické tvorby (s. 29).
Article
3
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 1, s. 34-37
Annotation: Rozbor středověkého rukopisu.
Article
4
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 1, s. 53
Annotation: Recenze.
Article
5
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 1, s. 54
Annotation: Recenze.
Article
6
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 1, s. 55-56
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
7
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 2, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
8
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 2, s. 32-36
Annotation: O nejstarších českých literárních památkách a o rukopisech, které vlastní olomoucká knihovna (české až z poloviny 15. století).
Article
9
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 2, s. 37-39
Annotation: Rozbor.
Article
10
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 2, s. 57
Annotation: Shrnutí čtenářského hlasování.
Article
11
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 22-25
Annotation: O jeho životě a tvorbě.
Article
12
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 27
Annotation: Krátká poznámka u otištěných básní (s. 26-27).
Article
13
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 45-46
Annotation: Referát o 19. ročníku knižního veletrhu a o výsledcích nakladatelské soutěže "Kniha Libri".
Article
14
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 2-5
Annotation: Rozhovor u příležitosti 80. narozenin B. Smejkala.
Article
15
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 13-17
Annotation: Medailon.
Article
16
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 18-21
Annotation: Recenze.
Article
17
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 22-25
Annotation: Referát o konferenci (bude vydán sborník).
Article
18
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 26-29
Annotation: Článek o nejstarším titulu rukopisné knihovny Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci - sakramentáři CO. 584.
Article
19
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 3, s. 19
Annotation: Poznámka o autorovi otištěných básní (s. 19).
Article
20
...1214-648X...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 3, s. 20-21
Annotation: Medailon.
Article