By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 15, 2018, č. 1, srpen, s. 69-98
Annotation: Studie se zabývá vydavatelskými strategiemi čtyř pražských deníků na přelomu 18. a 19. století. Autorka zohledňuje rozdíl nakladatelského...
Article
2
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 15, 2018, č. 1, srpen, s. 49-67
Annotation: Studie se zabývá základními otázkami teorie mediality s odkazem na studie F. Kittlera, N. Luhmanna a L. Elleströma.
Article
3
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 16, 2019, č. 1, srpen, s. 143-153
Annotation: Recenze.
Article
4
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 16, 2019, č. 1, srpen, s. 7-33
Annotation: Studie o debatě na téma naratologické povahy dějin. Autor sleduje postoje jejích nejvýznamnějších účastníků, mj. H. Whitea a P. Ricoeura.
Article
5
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 16, 2019, č. 1, srpen, s. 34-48
Annotation: Studie o důvodech vedoucích starší generaci českých badatelů k podceňování vlivu česko-německého kulturního transferu v 16. století. Autorka...
Article
6
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 16, 2019, č. 1, srpen, s. 138- 142
Annotation: Recenze.
Article
7
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 16, 2019, č. 1, srpen, s. 122-125
Annotation: Recenze.
Article
8
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 16, 2019, č. 1, srpen, s. 118-121
Annotation: Recenze.
Article
9
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 191-211
Annotation: Esej o působnosti "filozofie dějin" v historiografii. Jsou odlišeny dvě základní formy této působnosti - ideologizace výkladu a metodologická...
Article
10
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 237-252
Annotation: Metodologická esej.
Article
11
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 253-266
Annotation: Esej mapující metodologické pohyby a polemiky na francouzské historiografické scéně.
Article
12
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 269-280
Annotation: Esej včleňující historiografický přístup V. Macury (mimo jiné) do kontextu myšlení M. Halbwachse a P. Connertona.
Article
13
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 283-299
Annotation: Polemika s textem D. Třeštíka.
Article
14
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 300-314
Annotation: Odpověď na kritiku svého textu, otištěnou ve stejném čísle (J. Šulc, J. Kypta, J. Jiřík, Kritické poznámky k "Mýtům kmene Čechů" Dušana...
Article
15
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 315-323
Annotation: Odpověď na reakci D. Třeštíka na kritiku svého textu, otištěnou ve stejném čísle (D. Třeštík, Odpověď: malý seminář pro začátečníky...
Article
16
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 344-348
Annotation: Recenze.
Article
17
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 349-351
Annotation: Recenze.
Article
18
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 352-359
Annotation: Recenze.
Article
19
...1214-7249...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 374-376
Annotation: Recenze německého souboru textů B. W. Loewensteina.
Article
20