By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 27, 2018, č. 2, s. 17-19
Annotation: Portrét M. Hanuše. Autorka si všímá především jeho literární činnosti.
Article
2
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 21, 2012, č. 3, s. 7-9
Annotation: Studie analyzující humor v reklamních sloganech v tištěných periodikách.
Article
3
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 21, 2012, č. 3, s. 13-16
Annotation: Soubor medailonů; mj. níže uvedených spisovatelů a žurnalistů.
Article
4
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 21, 2012, č. 5, s. 12-13
Annotation: Životopisný portrét piaristického učence, mj. též kronikáře a literáta.
Article
5
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 14, 2005, č. 2, s. 7-8
Annotation: Pokračování životopisného portrétu K. V. Adámka.
Article
6
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 14, 2005, č. 4, s. 14-15
Annotation: Pokračování životopisného portrétu K. V. Adámka.
Article
7
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 14, 2005, č. 6, s. 1-4
Annotation: Jubilejní portrét literárního historika a pedagoga M. Bastla. K textu je připojen soupis prací M. Bastla v letech 1996-2005.
Article
8
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 14, 2005, č. 6, s. 5-8
Annotation: Portrét J. L. Haye, někdejšího biskupa v Hradci Králové.
Article
9
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 13, 2004, č. 6, s. 14-16
Annotation: Životopisný medailon K. V. Adámka.
Article
10
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 13, 2004, č. 6, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
11
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 14, 2005, č. 1, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
12
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 13, 2004, č. 2, s. 1-8
Annotation: Biografická stať.
Article
13
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 15, 2006, č. 2, s. 24
Annotation: Jubilejní portrét literárního historika P. Studničky.
Article
14
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 15, 2006, č. 3, s. 15-16
Annotation: Pokračování životopisného portrétu K. V. Adámka.
Article
15
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 10, 2001, č. 6, s. 2-3
Annotation: Medailon k 110. výročí narození.
Article
16
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 10, 2001, č. 6, s. 19
Annotation: Recenze.
Article
17
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 11, 2002, č. 1, s. 1-2
Annotation: Medailon.
Article
18
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 11, 2002, č. 1, s. 18-19
Annotation: Stručné biografické poznámky o přispěvatelích listů.
Article
19
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 11, 2002, č. 2, s. 17
Annotation: Recenze publikace, jejíž součástí je též studie o K. V. Raisovi.
Article
20
...1214-7508...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 11, 2002, č. 2, s. 18-19
Annotation: Medailon.
Article