By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [203]-210
Annotation: Přednáška přednesena u příležitosti prezentace knihy "Die Wallenstein-Romane von Alfred Döblin und Jaroslav Durych" T. Kastena v Goethe-Institutu...
Article
2
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [198]-200
Annotation: Polemika P. Andrease s autorkou recenzi na jeho monografii "Vybírat a posuzovat" L. Malou; připojena reakce L. Malé.
Article
3
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [177]-179
Annotation: Recenze.
Article
4
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [163]-176
Annotation: Recenze.
Article
5
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [159]-162
Annotation: Recenze.
Article
6
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [152]-155
Annotation: Úvaha o strachu v literatuře.
Article
7
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [143]-151
Annotation: Článek se věnuje problematice emigrace v biografii a tvorbě E. Hostovského.
Article
8
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [115]-140
Annotation: Studie se zabývá procesem recepce českých rorátních textů v první polovině 19. století. Autorka se soustřeďuje na aktivitu V. M. Pešiny jako...
Article
9
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [81]-87
Annotation: Studie se zabývá přítomností zmínek o H. Krejcarové v básnickém díle a korespondenci E. Bondyho.
Article
10
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [74]-80
Annotation: Studie se zabývá postavením J. Krejcarové v rámci české undergroundové kultury. Autorka se soustřeďuje na rozdíl mezi mýtem o Krejcarové a...
Article
11
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [247]-248
Annotation: Recenze.
Article
12
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [235]-246
Annotation: Recenze.
Article
13
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [229]-234
Annotation: Recenze.
Article
14
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [57]-66
Annotation: Studie se zabývá monografií "Josef Čapek" J. Opelíka u příležitosti jejího druhého vydání. Autor se soustřeďuje na kontext vzniku prvního...
Article
15
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [13]-56
Annotation: Studie se dělí na dvě častí. V první se autor soustředí na analýzu díla F. Kafky, kterou provedl W. Benjamin. V druhé části se autor zabývá...
Article
16
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [96]-114
Annotation: Studie se zabývá prozaickou tvorbou Ladislava Dvořáka, hlavně souborem povídek "Šavle meče". Autorka se soustřeďuje na analýzu věcnosti ve...
Article
17
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [25]-31
Annotation: Studie se zabývá sexualitou, brutalitou, obscénností a melancholií v literární tvorbě J. Krejcarové.
Article
18
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [15]-24
Annotation: Studie se zabývá obscénností v básnické tvorbě J. Krejcarové. Autor vychází z reflexí R. Jakobsona o poetické funkci literatury a soustřeďuje...
Article
19
...1214-7915...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [194]-197
Annotation: Recenze.
Article
20
...1214-7915...
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 17, s. 155-159
Annotation: Recenze.
Article