By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1335-1702...
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 18, 2013, č. 3, s. 3-17
Annotation: Rozbor povídky M. Kundery Falešný autostop, která je otištěna na s. 3-16.
Article
2
...1335-1702...
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 18, 2013, č. 6, s. 36-40
Annotation: Recenze.
Article
3
...1335-1702...
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 10, 2005, č. 6, s. 20-34
Annotation: Anketa, ve které odpovídali autoři a spolupracovníci RAKa; v první patnáctce se z našich autorů umístili F. Kafka, K. Čapek a J. Hašek.
Article
4
...1335-1702...
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 10, 2005, č. 6, s. 50-56
Annotation: Dopisy, jejichž adresátem je Ivan Laučík.
Article
5
...1335-1702...
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 10, 2005, č. 10, s. 48, 50
Annotation: Recenze.
Article
6
...1335-1702...
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 9, 2004, č. 10, s. 44-45
Annotation: Recenze.
Article
7
...1335-1702...
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 9, 2004, č. 11, s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
8
...1335-1702...
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 10, 2005, č. 3, s. 35-39
Annotation: Recenze a rozbor slovenského překladu (srovnání několika úryvků).
Article
9
...1335-1702...
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 9, 2004, č. 2, s. 26-35
Annotation: Vybrané příspěvky z ankety uspořádané mezi spolupracovníky Raku; na prvních třech místech: B. Hrabal, K. Čapek, M. Kundera.
Article
10
...1335-1702...
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 9, 2004, č. 2, s. 63-64
Annotation: Recenze.
Article
11
...1335-1702...
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 9, 2004, č. 6, s. 33-36
Annotation: Výsledky výzkumu.
Article
12
...1335-1702...
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 5, 2000, č. 1, s. 18-25
Annotation: Studie.
Article
13
...1335-1702...
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 5, 2000, č. 1, s. 75-76
Annotation: Recenze.
Article
14
...1335-1702...
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 5, 2000, č. 2, s. 24-39
Annotation: Anketa (Kto je podľa vás typický autor-pesimista či autor-optimista?, Nie je samotný akt písania prejavom optimizmu... ad.)
Article
15
...1335-1702...
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 5, 2000, č. 3, s. 82-84
Annotation: Recenze česko-anglického vydání.
Article
16
...1335-1702...
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 5, 2000, č. 5/6, s. 151-153
Annotation: O jeho oblíbených knihách.
Article
17
...1335-1702...
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 6, 2001, č. 1, s. 4-23
Annotation: Rozhovor.
Article
18
...1335-1702...
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 11, 2006, č. 8, s. 26-27
Annotation: Útržky z rozhovorů; mj. s L. Vaculíkem (RAK č. 3/1996, s. 10) - týká se spisovatele R. Slobody.
Article
19
...1335-1702...
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 11, 2006, č. 8, s. 30-40
Annotation: Studie.
Article
20
...1335-1702...
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 14, 2009, č. 2, s. 49-52
Annotation: Recenze knihy, která je výstupem grantu Postmoderné tendencie v slovenskej literatúre a mediálnej dráme po roku 1989. Kniha obsahuje mj. kapitolu...
Article