By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 105-136
Annotation: Studie se věnuje funkcím, které plní popis detailů a fragmentů v cestopisných textech K. Čapka.
Article
2
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 194-196
Annotation: Recenze.
Article
4
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 327-349
Annotation: Studie se zabývá analýzou románu "Zbabělci" J. Škvoreckého v kontextu hrdinského paradigmatu české kultury. Autorka upozorňuje na další literární...
Article
5
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 350-360
Annotation: Studie se zabývá úlohou čtenáře v procesu kreace světa literárního díla ve dvou odlišných situacích recepce: oficiální a emigrační. Autorka...
Article
6
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 361-377
Annotation: Studie se zabývá postavou J. Cimrmana, vznikem fenoménu toho zapomenutého českého genia a jeho postavení a úlohy v rámci české kultury. Autor...
Article
7
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 378-395
Annotation: Studie se zabývá literární komunikaci mezi E. Bondym a H. Krejcarovou v rámci samizdatové literární produkce. Autorka při pohledu na analyzovaný...
Article
8
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 396-411
Annotation: Studie se zabývá dvěma monografiemi L. Martinka: "Identita v literatuře Těšínska" a "Henryk Jasiczek. Monografie".
Article
9
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 412-426
Annotation: Studie se zabývá postavou J. Niemojewskiego - polského reformátora z 2. poloviny 16. století. Autor se soustřeďuje na polemiku "Odpowiedź na książki......
Article
10
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 427-430
Annotation: Recenze.
Article
11
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 431-435
Annotation: Portrét.
Article
12
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 103
Annotation: Nekrolog.
Article
13
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 151-174
Annotation: Studie se věnuje čtyřem funkcím tance a tanečníka v prózách M. Kundery (tanec jako rituál, narativní prvek, metafora a filosofická otázka).
Article
14
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 435-438
Annotation: Článek se věnuje básnické tvorbě V. Holana s přehledem jeho sebraných spisů a studií, které se zabývají básníkovým dílem.
Article
15
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 83-89
Annotation: Studie se zabývá využitím motivu ptáků v české literatuře 19. a 20. století.
Article
16
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 90-107
Annotation: Studie se zabývá českým a anglickým překladem románu "Dům hluchého" slovenského spisovatele P. Krištúfka. Autorka se soustředuje na překladatelské...
Article
17
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 108-120
Annotation: Studie se zabývá problematikou překladů frazeologismů v tvorbě ruského spisovatele N. S. Leskova do češtiny.
Article
18
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 132-137
Annotation: Medailon.
Article
19
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 2, s. 169-180
Annotation: Studie se zabývá srovnáním překladů biblických žalmů do češtiny (Bible králická) a do polštiny (překlady J. Wujka, J. Kochanowského a Cz....
Article
20
...1642-9893...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 2, s. 194-216
Annotation: Studie se zabývá využitím paralelního česko-polského korpusu InterCorp v teorii překladu a v překladatelské praxi.
Article