By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1733-165X...
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 96-101
Annotation: Recenze.
Article
2
...1733-165X...
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 111-114
Annotation: Recenze.
Article
3
...1733-165X...
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 114-117
Annotation: Recenze na tři uvedené publikace.
Article
4
5
...1733-165X...
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
6
...1733-165X...
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 126-127
Annotation: Recenze; autoři zmiňovaných studií jsou uvedeni v rozpise.
Article
7
Published Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2004-.
...1733-165X...
oficiální web
Journal
8
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2007, č. 4, s. 171-176
Annotation: Studie o poetice literárního a literárněteoretického zpracování motivu města v monografii "Citlivé město" D. Hodrové.
Article
9
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2009, č. 6, s. [107]-120
Annotation: Studie o problematice vzájemných česko-polských literárních překladů. Autorka se soustřeďuje na analýzu zmíněné tematiky v kontextu postkoloniálních...
Article
10
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2009, č. 6, s. 323-325
Annotation: Recenze.
Article
11
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2015, č. 16, s. 209-212
Annotation: Recenze.
Article
12
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2010, č. 7, s. 87-[95]
Annotation: Studie o stavu současné české literární historiografie. Autorka upozorňuje na izolaci české literární vědy před rokem 1989 a způsob, jakým...
Article
13
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2010, č. 7, s. 71-[85]
Annotation: Studie o procesu psaní literárněhistorické syntéze "Historia literatury czeskiej" Z. Tarajło-Lipowské. Autorka upozorňuje mj. na otázky vymezení...
Article
14
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2011, č. 8, s. 222-223
Annotation: Recenze.
Article
15
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2011, č. 8, s. 199-203
Annotation: Recenze.
Article
16
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2011, č. 8, s. 211-[214]
Annotation: Recenze.
Article
17
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2011, č. 8, s. 43-[59]
Annotation: Studie o regionu střední Evropy jako uměleckém, kulturním a ideologickém celku. Autorka se soustřeďuje na společnou citlivost středoevropských...
Article
18
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2011, č. 8, s. 17-[32]
Annotation: Studie o pojmu střední Evropy v kontextu názorových střetů polských a českých intelektuálů v průběhu 19. a 20. století. Autorka upozorňuje...
Article
19
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2013, č. 12, s. 269-273
Annotation: Recenze.
Article
20
...1733-165X...
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2015, č. 17, s. 43-[54]
Annotation: Studie o revizi národních mýtů, stereotypů a pohledů na národní obrození v české literatuře po roku 1989. Autorka se soustřeďuje v tom kontextu...
Article