By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 16, 2012, č. 61, říjen, s. 78
Annotation: Rozhovor s provozovatelem Knihkupectví a Kavárny Řehoře Samsy o literárních akcích, které pořádá.
Article
2
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 16, 2012, č. 61, říjen, s. 67-68
Annotation: Referát o čtvrtém ročníku Pražského Micro-festivalu, který se konal v klubu K4 v Celetné ulici 12.-16. 5. 2012.
Article
3
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 16, 2012, č. 61, říjen, s. 71-74
Annotation: Rozbor Bourdieuovy koncepce literárního pole.
Article
4
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 16, 2012, č. 61, říjen, s. 75-77
Annotation: Esej.
Article
5
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 16, 2012, č. 61, říjen, s. 79-80
Annotation: Recenze.
Article
6
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 16, 2012, č. 61, říjen, s. 81-82
Annotation: Recenze.
Article
7
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 16, 2012, č. 61, říjen, s. 87-90
Annotation: Recenze.
Article
8
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 16, 2012, č. 61, říjen, s. 91-95
Annotation: Rozbor knihy R. Haisela vzájemnou e-mailovou debatou O. Pekové a O. Buddeuse.
Article
9
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 16, 2012, č. 61, říjen, s. 96, 3. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografické poznámky.
Article
11
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 34, 23. 9., s. 40-42
Annotation: Odpovědi na otázky: 1. Kde je zakopána moderna?, 2. Existuje dnes v umění něco, co vynechat znamená nebýt in?
Article
12
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 34, 23. 9., s. 43-44
Annotation: Recenze.
Article
13
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 34, 23. 9., s. 44
Annotation: Recenze.
Article
14
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 34, 23. 9., 3. s. obálky
Annotation: Poznámky o autorech textů uveřejněných v tomto čísle, mj. o: K. Radovi (ukázka z připravované prózy Oblomovka, s. 14-15), J. Sojkovi (ukázky...
Article
15
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 35, 15. 12., s. 18-19, 26-27
Annotation: Rozhovor o Indii, doplněný fotografiemi (s. 20-25) a ukázkou textů M. L. (s. 27-28).
Article
16
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 35, 15. 12., s. 38-39
Annotation: Recenze.
Article
17
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 35, 15. 12., s. 39-40
Annotation: Recenze.
Article
18
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 35, 15. 12., s. 40-41
Annotation: Recenze.
Article
19
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 35, 15. 12., s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article
20
...1801-0202...
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 35, 15. 12., s. 43
Annotation: O jeho díle.
Article