By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 1, 2006, č. 1, leden, s. 53-54
Annotation: Poznámka o autorově motivaci k napsání dramatu o G. Traklovi.
Article
3
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 1, 2006, č. 1, leden, s. 65
Annotation: Biografická poznámka, připojená k textu Horoščákovy hry Trakl (s. 55-65).
Article
4
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 1, 2006, č. 1, leden, s. 69-71
Annotation: Esej o vztahu umělecké (zejména literární) inspirace a alkoholu.
Article
5
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 31
Annotation: O původu jména divadla Husa na provázku, nalezeného v díle J. Mahena, a o spojitostech v poetice souboru a spisovatele.
Article
6
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 53
Annotation: Autorova vzpomínka na účinkování v divadle Husa na provázku.
Article
7
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 67-69
Annotation: Esej o poetice inscenací E. T., mj. ve srovnání s poetikou českých prozaiků 2. poloviny 20. století.
Article
8
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 87
Annotation: Fejeton uvozující blok básní se jmenovanými motivy (s. 88-90).
Article
9
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 103-107
Annotation: Vzpomínka na autorovu emigraci z Československa do Austrálie v r. 1978, mj. na loučení a následnou korespondenci s B. Hrabalem.
Article
10
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 137
Annotation: Nekrolog o úmrtí Z. K. (12. 11. 2007).
Article
11
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 137-138
Annotation: Nekrolog o úmrtí Z. K. (12. 11. 2007).
Article
12
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 139
Annotation: Vzpomínka na Z. Kožmína.
Article
13
...1801-4755...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2012, č. 43/44, s. 94-96
Annotation: Fejeton o sladkosti, se vzpomínkou na rozhovory s I. M. Jirousem a K. Legátovou.
Article
14
...1801-4755...
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 3, 17. 3., s. 18-19
Annotation: Anketa na téma čísla.
Article
15
...1801-4755...
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 3, 17. 3., s. 79-81
Annotation: Článek s odkazy na román J. Haška; s biografickou poznámkou o autorovi.
Article
16
...1801-4755...
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 3, 17. 3., s. 82-84
Annotation: Životopisný článek; s biografickou poznámkou o autorovi.
Article
17
...1801-4755...
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 4, 17. 4., s. 20-21
Annotation: Anketa na téma čísla.
Article
18
...1801-4755...
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 4, 17. 4., s. 87-90
Annotation: Studie s mezititulky Příčiny, Odrážení ode dna, Další ožívání, Přetrvávající obtíže, Hledání východisek.
Article
19
...1801-4755...
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 5, 17. 5., s. 23
Annotation: Anketa na téma čísla.
Article
20
...1801-4755...
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 5, 17. 5., s. 33-36
Annotation: Tři vzpomínky na divadelní zpracování literárních látek v Divadle na provázku v Brně.
Article